Dionýz Dugas Duchovné Slovensko
  Autor predstavuje bohatstvo sakrálnej architektúry najväčších cirkví pôsobiacich na Slovensku.
 
2.