Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

4. september

ROZÁLIA, panna a pustovníčka

Pôvod mena: z lat. rosa – ruža a lili- um – ľalia. Narodila sa okolo r. 1130. Podľa sta- rého rozprávania sa narodila na zámku Olivella v blízkosti Pergamo na Sicílii ako dcéra kniežaťa slúžiaceho kráľovi Normanov Rogerovi II. Ešte pred jej na- rodením vraj mala matka dostať príkaz vo sne, aby ju nazvala Rozáliou – bude totiž najkrajším kvetom rodu i ostrova. Pretože rodičia ju súrili do manželstva, utiekla z paláca na blízku horu a tam bývala, pričom viedla život plný poká- nia a zriekania. Nenavyknutá na prísny život zomrela mladá, asi v r. 1165 – 1170. Bola pustovníčkou a žila v jaskyni. Do dnešného dňa je uctievaná vo svätyni vybudovanej na mieste jej života, modlitby a smrti. Jej život je opradený mnohými stredovekými legendami. Dňa 15. júla 1624 našli jej pozostatky na vrchu Pellegrino neďaleko Palerma, ktoré boli prenesené do dómu v Palerme. Je patrónkou tohto mesta a vzývaná proti epidémii moru. Je uctievaná aj v našej oblasti, o čom svedčí jej kaplnka v Brati- slave-Lamači z r. 1682. V ikonografii je zobrazená s postavou, ktorá píše na stenu jej me- no. Jej atribútmi sú lebka, jaskyňa, v ktorej bývala, veniec z ruží. Jej život je v mnohom podobný pustovníčke sv. Romane (23. februára), ktorá ako 10-ročná urobila sľub panenstva a preto utiek- la z rodičovského domu. Žila, pokrstená pápežom Silvestrom I., v jaskyni blízko Todi (Taliansko), kde zomrela začiatkom 4. storo- čia.