Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

4. november

Sv. KAROL BOROMEJSKÝ, biskup

Pôvod mena: z lat. carolus – drahučký; zo staronem. karl, charal, car – rytier, slobodný človek. Narodil sa na zámku Arona r. 1538. Štúdiá ukončil na univerzite v Pávii, kde získal doktorát oboch práv (1559). Bol znalcom umenia. Ako 23-ročný bol menovaný za kardinála a arcibiskupa Milána. Kňazské i biskupské svätenia prijal o dva roky. Po nečakanej smrti brata zintenzívnil život plný nábožnosti a askézy. V spolupráci so svojím strý- kom pápežom Piom IV. uvádzal do živo- ta myšlienky reformného Tridentského koncilu, zaviedol ich vo svojej diecéze, ktorú osobne vizitoval. Založil jeden z prvých seminárov v Cirkvi. Bol štedrý k chudobným, sám žil veľmi skromne. Počas nákazy v Miláne r. 1576 pomáhal chorým a rozdal všetko, dokonca vlastné lôžko. Zomrel 3. novembra 1584. Jeho posledné slová boli: „Pozri sa, Pane, ja prichádzam!“ Zanechal po sebe bohaté teologické dielo. Beatifikovaný bol r. 1602, kanonizovaný r. 1610 pápežom Pavlom V. V ikonografii je zobrazený v kardinálskom klobúku a s biskup- skými insígniami; v niektorých prípadoch sa zobrazuje scéna ošet- rujúceho kardinála s chorým, ktorý je nakazený morom.