Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

19. december

Bl. URBAN V., pápež

Pôvod mena: z lat. urbanus – mest- ský, mešťan. Koniec ťažkých časov pre Cirkev – asi tak by sme mohli charakterizovať ponti- fikát blahoslaveného Urbana V., pápeža, ktorý sa rozhodol preniesť sídlo pápežov z „avignonského zajatia“ späť do Ríma. Guillaume de Grimoard sa narodil okolo r. 1310 na zámku Grisac. Po štú- diách vstúpil do benediktínskeho klášto- ra v Marseille. Stal sa opátom v kláštore St. Germain v Auxerre, neskôr v Mar- seille. V r. 1352, 1354, 1360 a 1362 bol pápežským legátom v Talianku. Po smrti pápeža Inocenta VI. ho kardináli r. 1362 zvolili za pápeža. Aj ako pápež vynikal bezúhonným životom rehoľníka, ktorý si vyhradil čas na modlitby a štúdium. Bol pápežom reforiem, znížil desiatky, pod- poroval nadaných a chudobných študentov, reformoval stanovy uni- verzít a zakladal nové. Rím počas jeho pontifikátu začal povstávať z popola. Dal zrenovovať Vatikán, začal renovovať Laterán. Chcel ostať v Ríme, ale keď vypukla vojna medzi Francúzskom a Angliou, vrátil sa napriek varovaniu sv. Brigity späť do Avignonu. Zomrel r. 1370. Pochovaný bol v Marseille v Bazilike sv. Viktora. Počas Francúzskej revolúcie boli jeho telesné pozostatky rozmetané zúrivými revolucionármi. Za blahoslaveného ho vyhlásil blahoslavený Pius IX. r. 1870, päťsto rokov po jeho smrti. V ikonografii je zobrazený ako muž stredného veku s palmou, kalichom a tiarou; niekedy je zobrazený v spoločnosti apoštolov sv. Petra a Pavla.