Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

14. apríl

Sv. LÝDIA, panna a mystička

Lýdia je prvá žena v Európe, ktorá prijala evanjelium ako nás o tom infor- mujú Skutky apoštolov. Pamiatkou na jej krst je v Grécku ortodoxný chrám, ktorý je zasvätený jej a sv. Pavlovi, ktorý ju pokrstil. Vroku 1890 bola Cirkvou schválená úcta inej ženy tohto mena, ktorá ako ťaž- ko chorá povedala: „Keby som sa mohla uzdraviť len na jedno jediné Zdravas’, nechcela by som to.“ Lýdia (Lidwina) sa narodila na Kvetnú nedeľu r. 1380 vSchiedame pri Roterdame v Holand- sku. Už ako dieťa bola mimoriadne milá akrásna. V pätnástich rokoch spadla na ľade. Odvtedy bola 38 rokov pripútaná na lôžko. Sedem rokov po nehode mohla Lýdia hýbať iba hlavou a ľavou rukou. Oslepla na pravé oko, pre bolesti zubov zle spávala a chorý žalúdok neprijímal žiadnu pevnú potravu. Po celom tele mladej ženy sa vyhádzali hrozné vredy, z nosa a úst neustále vytekala krv. Na začiatku svojho utrpenia ťažko znášala svoje položenie, ale postupne trpezlivo prijímala bolesti. Útechu nachádzala v rozjímaní o Kristových utrpeniach. Od dvadsiateho roku svojho mučeníctva ži- la len zo svätého prijímania. V hojnej miere jej boli udelené mnohé Božie milosti a dary aj formou mystických videní. Dňa 14. apríla 1433 zomrela tá, ktorej meno znamená „plačúca bolesťou“. Pozostatky sa dodnes uchovávajú v karmelitánskom kláštore v Bruseli. Uctievaná je ako patrónka chorých a apoštolátu pri chorých; tiež mnohých kostolov, škôl a starobincov. Vikonografii je zobrazená ako mladé dievča s dlhými vlasmi, s ru- žou alebo ružovou vetvičkou.