Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

2. apríl

Sv. FRANTIŠEK Z PAOLY, pustovník

Pôvod mena: z tal. mena sv. Františka Assiského – Francesco – malý Francúz, Francúzik. Narodil sa v r. 1416 (uvádza sa tiež rok 1436). Pochádzal z chudobnej rodi- ny Paoly v Kalábrii. Keď mal niečo cez desať rokov, vstúpil k františkánom, ne- skôr šiel do pustatiny, kde viedol prísny život pustovníka – eremitu. Jeho askéza a horlivosť spôsobili, že začali k nemu prichádzať mnohí podobného zmýš- ľania. Z tohto podnetu založil r. 1454 v Cosenze kláštor a nazval ich „menší- mi bratmi“ – minimi. Do Francúzska ho pozval zomierajúci Ľudovít XI., ktorého pripravil na kajúcu smrť a zanechal na ňom i na okolí nezabudnuteľný dojem. Stal sa radcom jeho nástupcu Karola VIII. Ako askéta mal za vzor skúsenosti otcov púšte. Zomrel 2. apríla 1507 v Tours. Beatifikovaný bol r. 1513, kanonizovaný r. 1519. Sv. František bol hlavným patrónom kráľovstva Neapolu a Sicílie; dnes je nebeským ochrancom Kalábrie. Za svojho ochrancu ho uznali okrem iného mestá Tours, Turín, Ženeva, Neapol. Podanie hovorí, že keď loď ne- chcela vziať svätca na Sicíliu, kde mal založiť nový kláštor, preplá- val z Itálie na tento ostrov na svojom plášti. Je patrónom talianskych misionárov, námorníkov, pustovníkov, ochranca proti moru, vzýva- ný tiež býval pri manželskej neplodnosti. Vikonografii je zobrazený v rádovom habite menších bratov s ka- pucňou, často s nápisom Charitas (láska).