Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

13. jún

Sv. ANTON PADUÁNSKY, kňaz a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena: lat., označujúci rímsky rod Antoniovcov vo význame vynikajúci, popredný. Vlastným menom Ferdinand Bulon- ne. Narodil sa v Lisabone v r. 1195. Vstú- pil medzi regulárnych kanonikov v Coim- bre, kde na univerzite získal základné teologické vzdelanie. Prijal meno Anton. Odišiel k františkánom, aby ohlasoval evanjelium v Afrike. Určili mu však prácu v Európe. Apoštoloval ako ľudový kazateľ na území dnešného Talianska aFrancúzska. Mal dar reči spojený s as- kézou a duchovnou vrúcnosťou. Vystu- poval vo veci chudobných a zmierenia. Mal dar proroctva, dar bilo- kácie, čítania v ľudských svedomiach. Prednášal na univerzite v Bologni filozofiu. V r. 1230 prišiel do Padovy, kde 13. júna 1231 zo- mrel. Nemal ani 40 rokov. O jedenásť mesiacov bol kanonizovaný Gregorom IX. Bol to jeden z najkratších kanonizačných procesov Cirkvi. Zanechal po sebe pí- somné dedičstvo, okrem iného zbierku kázní Sermones. V r. 1946 Pius XII. ho vyhlásil za učiteľa Cirkvi. Je patrónom reholí: františká- nov, antonínok; mnohých bratstiev; Padovy, Lisabonu, Paderbornu, Splitu; detí, baníkov, manželstiev, snúbencov, rodičiek, chudobných, pocestných, stratených ľudí i vecí. Na mieste hrobu sv. Antona stojí veľká bazilika, jedna z najpopulárnejších svätyní v Európe. V r. 1981 vykonali skúmanie pozostatkov svätého a určili: výška 190 cm, dlhá tvár, tmavočervené vlasy, na kolenách popraskaná koža spôsobená dlhým kľačaním. Vikonografii je zobrazený vo františkánskom habite; neraz ako ká- že, niekedy drží dieťa Ježiša, ktoré sa mu ukázalo.