Referenčná listina 2017, Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Prosím vyberte rok
<<<20042005200620072008200920102011201220132014201520162017Názov stavby Druh a rozsah prác Obdobie Investor


realizácie Objednávateľ
Nitra, Jaguar IS Zabezpečenie čerpacích staníc proti vztlaku na mikropilótach GEWI 1/2017 - 11/2017 Strabag, s.r.o.
Bratislava, Zochova 4 Kotvená pažiaca a tesniaca stena z tryskovej injektáže Soilcrete so zafrézovaním 2/2017 - 5/2017 IKM Reality Banská Bystrica
Nitra Jaguar, predvrt Predvrty pre štrkové vibrosĺtpy 1/2017 - 2/2017 BAUER Spezialfiefbau
Nitra, CaJ mikropilóty Založenie objektu na mikropilótach 2/2017 Čenek a Ježek
Horná Potôň, Vodatour Založenie objektu na betónových vibrostĺpoch 2/2017 Tonex, s.r.o.
Bratislava, Slovnaft, ATS Vylepšenie podložia štrkovými vibrostĺpmi pod skladovacími nádržami a založenie objektu na mikropilótach 3/2017 - 6/2017 Strabag, s.r.o.
Bratislava, Pri Kríži 3E, BD Založenie objektov bytových domov na betónových vibrostĺpoch 3/2017 - 4/2017 Destav
Komarom Kasárne, Maďarsko Zabezpečenie stavebnej jamy tryskovou injektážou Soilcrete 3/2017 - 6/2017 FESZ
Bratislava, Južné mesto B1 Založenie bytového domu na betónových vibrostĺpoch 3/2017 - 7/2017 SOHO Group, a. s.
Bratislava, Starý Háj, BD Zabezpečenie stavebnej jamy klincovaným torkrétom, zakladanie objektu na stĺpoch tryskovej injektáže Soilcrete 4/2017 - 5/2017 Assyx, spol s.r.o
Piešťany, Stakotra Vylepšenie podložia štrkovými vibrostĺpmi pod výrobnými priestormi 5/2017 - 6/2017 Raving, a. s.
Budča, GLS Založenie logistickej haly na vŕtaných pilótach 4/2017 - 5/2017 Remeslo Stav
Bratislava, Avidol Zabezpečenie výkopu stavebnej jamy mikrozáporami MESI a klincovaným torkrétom a zakladanie na betónových vibrostĺpoch 5/2017 - 7/2017 Strabag, s.r.o.
Bratislava, Premiere Zabezpečenie rozšírenia existujúceho výkopu klincovaným torkrétom so záporami 5/2017 - 10/2017 Skanska SK, a.s.
Bratislava, Južné mesto C3.1 Založenie objektov na betónových vibrostĺpoch a hĺbkovo prehutnenom podzákladí 5/2017 - 8/2017 SOHO Group, a. s.
Nitra, Výpust IS Paženie šachty štetovnicovými stenami 4/2017 Inpekt Holding
Nitra, Gestamp Podzemná tesniaca stena Soilcrete lamelová 4/2017 - 8/2017 Aldesa
Bratislava, Kaufland, centrála Zabezpečenie únosnosti základov technológiou tryskovej injektáže Soilcrete 6/2017 Kaufland
Bratislava, Malé Krasňany - injektáž Sanovanie základov injektážou 6/2017 L-construction, s. r. o.
Bratislava, Seberíniho Hĺbkové vibračné zhutňovanie pod základovú dosku 6/2017 Hornex, a.s.
Plešivec, Fresh sanácia Sanácia základovej dosky tryskovou injektážou Soilcrete 6/2017 MION Building Company
Komárno, PD Petofiho 9 Založenie objektu technológiou duktílnych baranených pilót 6/2017 Borka Geske
Bratislava, Sasinkova Zabezpečenie stavebnej jamy tryskovou injektážou,podchytávanie susedných objektov a zakladanie tryskovou injektážou Soilcrete 6/2017 - 9/2017 Assyx, spol s.r.o
Nemšová, Vetropack Podchytávanie jestvujúcich základov tryskovou injektážou Soilcrete 6/2017 - 7/2017 Sestav
Nitra, Gestamp HTU Vylepšenie podložia štrkovými vibrostĺpmi 6/2017 - 8/2017 BAUER Spezialfiefbau
Bratislava, Južné mesto BII Založenie objektu na betónových vibrostĺpoch a hĺbkovo zhutnenom podzákladí 6/2017 - 8/2017 Eltrak, s.r.o.
Záhorská Bystrica, RD Tinková Založenie objektu technológiou duktílnych baranených pilót 6/2017 Ing. D. Miškovčík
Košice, Mlynská bašta Zabezpečenie stavebnej jamy a zakladanie objektov tryskovou injektážou Soilcrete 6/2017 - 9/2017 Cresco Hotels, s.r.o.
Borinka, RD Teixeira Založenie objektu technológiou duktílnych baranených pilót 6/2017 Trigo Teixeira Oliver
Bratislava, Nivy Tower Zakladanie objektu na stĺpoch tryskovej injektáže Soilcrete 7/2017 - 1/2018 HB Reavis, spol. s r.o.
Šaľa, Kráľovská Zakladanie objektov na betónových vibrostĺpoch 7/2017 Innovia s.r.o.
Vývrat oplotenie Zakladanie technológiou baranených duktílnych pilót 7/2017 Vývraty, a.s.
Bratislava, Aupark P9 Zmena dokončenej stavby - vylepšenie podožia stĺpmi tryskovej injektáže Soilcrete pod existujúcimi pätkami 7/2017 Aupark, a.s. Bratislava
Bratislava, Konventná 6 Kotvená pažiaca a tesniaca stena z tryskovej injektáže Soilcrete 8/2017 - 6/2018 IKM Reality Staving
Veľký Meder, Motokom Utesnenie stavebnej jamy tryskovou injektážou Soilcrete 7/2017 - 8/2018 Transbetón Plus
Banská Štiavnica, Viacúčelový športový areál Kotvená pažiaca a tesniaca stena z tryskovej injektáže a zakladanie objektu na stĺpoch tryskovej injektáže Soilcrete Zakladanie lávky na mikropilótach GEWI Zabezpečenie svahu pre oporné múry klincovaným torkrétom 8/2017 - 6/2018 BCM Slovakia s.r.o.
Lysá pod Makytou PO Podchytenie jestvujúcich základových konštrukcií tryskovou injektážou Soilcrete 9/2017 - 10/2017 Sestav
Šaľa, City Park Založenie objektov na betónových vibrostĺpoch 9/2017 Europrojekt TDS
Nitra Park infraštruktúra Vylepšenie podložia štrkovými vibrostĺpmi 8/2017 - 10/2017 BAUER Spezialfiefbau
Prievidza, BROSE II pilóty Vŕtané pilóty na zakladanie - CZ 9/2017 - 10/2017 Strabag, s.r.o.
Bratislava, Bory Mall plaváreň Založenie objektu na betónových vibrostĺpoch s predvrtom 9/2017 - 10/2017 ADS Invest
Bratislava, Šancová - Ľadová Zabezpečenie stavebnej jamy a podchytávanie susedných objektov tryskovou injektážou a založenie objektu pomocou stĺpov Soilcrete 9/2017 - 12/2017 Vi Group, s.r.o.
Stupava, Malý háj Založenie objektu na betónových vibrostĺpoch 10/2017 Vive Group SK
Bratislava, Južné mesto BIII Založenie objektu na betónových vibrostĺpoch a hĺbkovo zhutnenom podzákladí 11/2017 - 2/2018 Eltrak SK
Šaľa, Kráľovská II. etapa Založenie objektov na betónových vibrostĺpoch 10/2017 - 11/2017 Innovia s.r.o.
Bratislava, BD Jeséniova Zabezpečenie svahu klincovaným torkrétom a mikrozáporami MESI Založenie objektov na mikropilótach 11/2017 - 2/2018 ise, s.r.o. Bratislava
Bratislava, Kvačalova Sofora Zabezpečenie stavebnej jamy tryskovou injektážou Soilcrete 10/2017 - 3/2018 Assyx, spol s.r.o
Bratislava, Dunajské predmestie Založenie objektu na betónových vibrostĺpoch 11/2017 AVA-stav, s.r.o. Galanta
Hamuliakovo, BD Quintinela Založenie objektov na betónových vibrostĺpoch 11/2017 TEBS, s.r.o.
Bratislava, Matadorka Kreal Založenie objektu na stĺpoch tryskovej injektáže Soilcrete a hĺbkovo prehutnenom podzákladí, a podchytenie susedného objektu tryskovou injetážou Soilcrete 11/2017 - 3/2018 Vi Group, s.r.o.
Bratislava, Fialkové údolie RD Zabezpečenie stavebnej jamy klincovaným torkrétom a kotvenou tryskovou injektážou Soilcrete 11/2017 - 1/2018 Ing. Gašparík
D1 Prešov západ - Prešov juh I. Zabezpečenie svahu klincovaným torkrétom 11/2017 - 6/2018 Eurovia CS
Silá Šelpice Vŕtané pilóty na zakladanie - CZ 10/2017 - 12/2017 Zevos, a.s.
Bratislava, SLOVNAFT DUSÍK Sanácia základov technologických zariadení tryskovou injektážou - Soilcrete 12/2017 SOF Herceg, spol. s r.o.
Nitra, HTU 3 Vylepšenie podložia štrkovými vibrostĺpmi 11/2017 - 4/2018 BAUER Spezialfiefbau