Referenčná listina 2018, Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Prosím vyberte rok
<<<20052006200720082009201020112012201320142015201620172018Názov stavby Druh a rozsah prác Obdobie Investor


realizácie Objednávateľ
Nitra, Jaguar IS II Zhotovenie mikropilót a dočasných štetovnicových stien pre výstavbu inžinierskych sietí strategického parku 01/2018 Strabag, s.r.o.
Trenčín, Obytný súbor Kara Založenie objektu na stĺpoch tryskovej injektáže a tesniace vaničky z tryskovej injektáže Soilcrete 01/2018 - 02/2018 Otyk Invest, s.r.o. Bratislava
Košice, VSE, Dostavba administratívnej budovy Zabezpečenie stavebnej jamy a podchytávanie susedných objektov tryskovou injektážou Soilcrete a založenie objektu pomocou stĺpov Soilcrete 03/2018- 07/2018 BETPRES, s.r.o.
Bratislava, BD Alfa Beta Zabezpečenie stavebnej jamy klincovaným torkrétom 03/2018 A & I, s.r.o.
Južné mesto C3-2 Založenie objektov na betónových vibrostĺpoch 03/2018- 06/2018 Eltraco, s.r.o.
Gajary, Kovian Sklad hutného materiálu Založenie objektu pomocou duktilných baranených pilót 03/2018 ECO Concept, s.r.o.
Moravský Sv. Ján, Bytový dom Založenie objektu na betónových vibrostĺpoch 02/2018 DOM-OV Slovensko, s.r.o.
Liptovský Ján, RD Krč Založenie rodinného domu pomocou duktilných baranených pilót 03/2018 Ing. R. Krč
Bratislava, Patronka RD Zabezpečenie svahu klincovaným torkrétom so záporami 03/2018 MD. A. Kolozsi
Žilina, Makyta Paženie a tesnenie stavebnej jamy z lamiel tryskovej injektáže a podchytenie existujúceho objektu prvkami tryskovej injektáže Soilcrete 03/2018- 04/2018 SIRS - Investment, s.r.o.
Komárno, SK Cont - 4.etapa Vylepšenie podložia štrkovými vibrostĺpmi pre založenie objektu 04/2018 Špeciálne práce Korekt
Bratislava, Slovenská Národná Galéria Sanácia existujúcich základov - zakladanie na mikropilótach 04/2018 Hornex, a.s.
Trnava, Topoľova Modranka Zakladanie bytových domov na betónových vibrostĺpoch 04/2018 - 09/2018 DESTAV, spol. s r.o.
Cabaj-Čápor, Pozberová linka Založenie objektov na betónových vibrostĺpoch 04/2018 Ing. A. Kompas
Bratislava, Trnavská Kaufland Zabezpečenie výkopu a podchytenie objektu tryskovou injektážou Soilcrete 04/2018 AVA-stav, s.r.o.
Bratislava, Slovnaft (N2804) Vylepšenie podložia hĺbkovým vibračným zhutňovaním pre založenie novej ropnej nádrže s objemom 90 000 m? 05/2018- 06/2018 ZIPP Bratislava, a.s.
D4/R7,Horúcovod Rýchlostná cesta R7, BA Ketelec - BA Prievoz Vylepšenie podložia hĺbkovým vibračným zhutňovaním pod preložkou horúcovodného rozvodu 05/2018- 06/2018 D4R7 Construction s.r.o.
Galanta, WEST SO120 Založenie bytových domov na betónových vibrostĺpoch 06/2018 V-Stav Trstice, s.r.o.
D1 Budimír Bidovce HOV Horizontálne odvodňovacie vrty 06/2018- 07/2018 Skanska SK, a.s.
Lietavská Lúčka, Privádzač Vylepšenie podzákladnia štrkovými vibrostĺpmi 08/2018- 10/2018 Metrostav, a.s.
Stupava, Malý háj 2 Vylepšenie podložia štrkovými vibrostĺpmi 06/2018 Vive Group SK
D1 Hubová - Ivachnová Vylepšenie podložia pod piliermi tryskovou injektážou Soilcrete 06/2018- 07/208 Váhostav - SK a.s.
Nitra, G-TES Kotvená pažiaca a tesniaca stena z tryskovej injektáže Soilcrete a zakladanie na mikropilótach 06/2018- 08/2018 TAKENAKA EUROPE GmbH
Bratislava, Kramáre Parking Zabezpečenie stavebnej jamy klincovaným torkrétom a mikrozáporami MESI 06/2018- 08/2018 Hornex, a.s.
D1 Prešov, Západ - Juh II. Vylepšenie podložia štrkovými vibrostĺpmi pod násyp 07/2018- 08/2018 Eurovia SK, a.s.
Nitra, Ferenit Zabezpečenie stavebnej jamy klincovaným torkrétom 07/2018 Čentéš Slovakia, spol. s.r.o.
Bratislava, Slovnaft (rozšírenie síl pre polypropylén 3) Zakladanie nových síl a podchytenie pätiek existujúcich síl na stĺpoch tryskovej injektáže Soilcrete 07/2018- 08/2018 ALFRED TALKE GmbH & CO KG
Bratislava, Bergamon Paženie stavebnej jamy, podchytenie susedného objektu tryskovou injektážou Soilcrete Založenie objektu a žeriavu na stĺpoch tryskovej injektáže Soilcrete 08/2018- 09/2018 YIT Slovakia a.s.
Bratislava, Fr. Partizánov, Vila Blanche Zabezpečenie svahu klincovaným torkrétom a mikrozáporami MESI Založenie objektu na mikropilótach 08/2018- 10/2018 FUN MOBILE, a.s.
Bratislava, Moskovská 14 Zvýšenie únosnosti základov pomocou tryskovej injektáže Soilcrete 08/2018- 09/2018 I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s.
Veľký Grob, Jednota Založenie objektu na betónových vibrostĺpoch 08/2018 V-Stav Trstice, s.r.o.
Kuchyňa, Vývraty Oplotenie Založenie oplotenia na baranených duktilných pilótach 08/2018 Vývraty, a.s.
Kolárovo, ĽSOH Váhu v km 27,454 - 30,025 Protipovodňová podzemná tesniaca stena z lamiel tryskovej injektáže Soilcrete 08/2018- 12/2018 Strabag, s.r.o.
Nitra, Tabáň Zabezpečenie svahu klincovaným torkrétom 08/2018- 11/2018 PROXENTA Private Equity, s.r.o.
Bratislava, Vajnorská 21 Paženie a tesnenie stavebnej jamy z kotvenej tryskovej injektáže Soilcrete 11/2018- 01/2019 Central Development s.r.o.
Bratislava, Jeséniová BD Gansberg II. Podchytenie objektu tryskovou injektážou Soilcrete 09/2018- 10/2018 ise, s.r.o. Bratislava
Trnava, ŽST stanica Založenie trakčného stožiaru na mikropilótach GEWI 09/2018 ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.
Sereď, Binder Paženie a tesnenie stavebnej jamy umiestnenej v hale z tryskovej injektáže Soilcrete 09/2018 InnoTEC, s.r.o.
Nitra, Living Park Zakladanie objektu a žeriavových pätiek na stĺpoch tryskovej injektáže Soilcrete a tesnenie stavebnej jamy lamelami z tryskovej injektáže 10/2018- 01/2019 ICT ISTROCONTI, a.s.
Bratislava, RD Prvosienkova Zabezpečenie svahu pod existujúcim oplotením klincovaným torkrétom 10/2018 FinArt, s.r.o.
Bratislava, Raj centrum Zabezpečenie stavebnej jamy klincovaným torkrétom a mikrozáporami MESI 10/2018 Hornex, a.s.
Ilava, Rozšírenie Logistického centra Kaufland Založenie objektu na betónových vibrostĺpoch 10/2018- 11/2018 Strabag, s.r.o.
Vrbovce, Bytový dom Založenie bytového domu na betónových vibrostĺpoch 11/2018 Innovia bývanie, s. r. o.
Bratislava, Teslova Zabezpečenie stavebnej jamy tryskovou injektážou Soilcrete 11/2018- 12/2018 Interbuilding s.r.o.