Referenčná listina 2020, Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Prosím vyberte rok
<<<20072008200920102011201220132014201520162017201820192020Názov stavby Druh a rozsah prác Obdobie Investor


realizácie Objednávateľ
Bratislava Slovnaft potrubný most N rekonštrukcia potrubného mosta mikropilóty GEWI 32 1/2020 S.O.F. Herceg
Bratislava Jégeho Cvernovka bytový komplex Paženie stavebnej jamy tryskovou injektážou Soilcrete duplex zakladanie 03/2020 - 01/2021 TAKENAKA EUROPE GmbH
Topolníky Klatovské rameno Tesnenie hrádze Soilcrete-trysková injektáž 1.časť, 2.časť začiatok 2021 2-5/2020 2021 TuCon - Váhostav združenie Klat.rameno
Bratislava bytový dom Fraňa Kráľa založenie na stĺpoch Soilcrete-trysková injektáž 2/2020 - 3/2020 Onesto, sro
Bratislava Cvernovka NaPG Paženie stavebnej jamy,Soilcrete-trysková injektáž, kotvenie dočasnými kotvami, založenie stavby na stĺpoch Soilcrete a mikropilóty 3/2020 - 12/2020 YIT Slovakia a.s.
Bratislava Nové Apollo Tesnenie a paženie stavebnej jamy stĺpmi Soilcrete-trysková injektáž 7/2020 - 3/2021 HB Reavis Management
Košice Povrazy obytný súbor založenie objekotv na injektovaných štrk. vibrostĺpoch 04/2020 MION Building Company
Bratislava Nový Ružinov bytové domy a polyfunkčné objekty založenie na betónových vibrostĺpoch 5/2020 - 6/2021 AVA Stav, s.r.o.
Sap Čičov 1. etapa hrádza Dunaja Podzemná tesniaca stena Soilcrete-trysková injektáž 6/2020 ViOn, a.s.
R4 Prešov, km 0-4,3 rýchlostná cesta-severný obchvat štrkové vibrostĺpy 6/2020 - 12/2020 Váhostav, a.s.
Nitrianske Pravno Tužinka Zabezpečenie výkopu s tesnením Soilcrete-tryskovou injektážou 9/2020 Hornex, a.s.
Bujakovo Harmanec-Kuvert výrobná a skladovacia hala vylepšenie podzákladia, injektáž a kompenzačná injektáž 6/2020 - 7/2020 Harmanec-Kuvert
Bratislava Greenhouse bytový dom Machnáč Betónové vibropilóty 6/2020 Destav
Bratislava Alfa Beta obytné domy Paženie stavebnej jamy klincovaným torkrétom 6/2020 - 7/2020 Skeleton, a.s.
Bratislava Apartmany Patronka Zabezpečenie a tesnenie stavebnej jamy Soilcrete - trysková injektáž 7/2020 - 9/2020 Projekt Investment s.r.o.
Bratislava Klincová TS trafostanica Zhotovenie mikropilót, vrátane výstuže GEWI, injektáž 7/2020 YIT Slovakia a.s.
Galanta polyfunkčný objekt Pohoda Betónové vibrostĺpy 7/2020 V-Stav Trstice, s.r.o.
Bratislava Rodinný dom, Tajovského Pochytenie základov Soilcrete - trysková injektáž 8/2020 JUDr. Kadela
Komárno hala Coording, technologická výrobná jama Paženie a tesnenie stavebnej jamy Soilcrete- trysková injektáž 9/2020 - 10/2020 Coording
Bratislava, Bergamon SO204 polyfunkčný areál Stabilizácia stavebnej jamy Soilcrete- trysková injektáž 8/2020 - 9/2020 YIT Slovakia a.s.
Prešov D1 most, SO 205 Mikropilóty GEWI 8/2020 - 9/2020 Eurovia CS, a.s.
Kunerad Bytový dom BD1 a 2 Založenie na betónových vibropilótach 8/2020 Aktiv Pro, s.r.o.
Bratislava Bazová OLO Bytový dom založenie objektu a paženie stavebnej jamy Soilcrete-trysková injektáž 9/2020 - 10/2020 DESTAV, spol. s r.o.
Galanta PARK HOUSE polyfunkčný bytový dom Betónové vibrostĺpy na založenie objektov a paženie stavebnej jamy zvislými záporami a torkrétom so zemnými klincami 9/2020 GAWEST, s.r.o.
Bratislava Palác Eszterházy zásobovací tunel Zabezpečenie výkopu dočasného zásobo- vacieho tunela, technológiou Soilcrete, trysková injektáž 10/2020 - 11/2021 Raiffeisen Property Estate, s.r.o. Bratislava
Bratislava Novosvetská OM, rod. domy oporné múry, prístupová komunikácia Paženie stavebnej jamy klincovaným torkrétom a mikrozáporami 10/2020 Vexcolt central Europe s.r.o.
Bratislava Partizánska RC bytové domy Zakladanie objektu na stĺpoch Soilcrete, trysková injektáž paženie stavebnej jamy klincovaným torkrétom 10/2020 - 11/2020 CCF Construction s.r.o.
Dubnica n.Váhom zberový dvor založenie na štrkových vibrostĺpoch 10/2020 Ferrmont, a.s. Púchov
Malacky IKEA (cesta) Realizácia injektáže pod jestvujúcou cestou 10/2020 Ingart Group, s.r.o. Bratislava
Bratislava Strážnická PB polyfunkčná budova Paženie a tesnenie stavebnej jamy s podchytením, výkop a čerpanie vody 2/2021 - BL Development
Nitra Šindolka príprava strategického parku SO101-00 Most na ceste I/64 v križovatke Šindolka Štrkové vibropilóty 12/2020 - LS, a.s.
Bratislava Bosáková vodotika polyfuinkčný dom Paženie a tesnenie stavebnej jamy Soilcrete D kotvenie dočasnými zemnými kotvami 43 3/2020 - 1/2021 Vodotika MG spol. s r.o.
Košice Mlynská Basta II Soilcrete-trysková injektáž zosilnenie jestvujúcich základov 3/2020 Metrostav SK, a.s. Bratislava