Kontaktujte nas

Špeciálny softvér


"InFred" Insurance Frauds Detector:
Inteligentný, samo učiaci sa informačný systém, fungujúci na báze neurónových sietí vyhodnocuje poistné udalosti a je schopný odhaľovať a detegovať poistné a bankové podvody.
"ippu" Indikátor podozrivých poistných udalostí:
Online informačný systém je aj určený na evidenciu, vyhodnocovanie a upozorňovanie na podozrivé poistné udalosti.
"IMS" Internet Management System:
systém slúži na kontrolu, sledovanie a riadenie prístupu používateľov (zamestnancov) na internet (na webové stránky, online aplikácie a pod.) pomocou prehľadného manažérskeho nástroja.
"Locate":
Moderné riešenie monitorovania vozového parku prostredníctvom technológie GPS, sledovanie polohy pracovných strojov, osobných a nákladných vozidiel a automatizované generovanie knihy jázd.


portfólio

referencie