Kontaktujte nas

Ako záchrana a obnova dát prebieha?

Najneskôr v nasledujúci pracovný deň od doručenia dátového média k záchrane dát vás budeme informovať ohľadom cenového odhadu a výsledku posúdenia. Zachránené dáta sú odovzdané na dátovom nosiči podľa dohody (CD, DVD, pevný disk, USB). Dáta sú odovzdané zákazníkovi, prípadne zdarma odoslané doručovacou službou.


Bezpečnosť pri obnove dát:

Celý proces záchrany a obnovy dát prebieha v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú zachránené dáta po súhlase zákazníka archivované 48 hodín po odovzdaní klientovi. Potom sú tieto dáta nenávratne zlikvidované bez vyhotovenia akejkoľvek inej zálohy alebo kópie. Na požiadanie je možné podpísať aj zmluvu o zachovaní dôvernosti informácií alebo mlčanlivosti, prípadne aj inú špecifickú zmluvu podľa potreby a požiadaviek zákazníka.

portfólio

referencie