Kontaktujte nas

Webex

Za pomoci online komunikačno-prezentačného nástroja Webex vám dokážeme aj na diaľku predstaviť naše portfólio, prípadne vám prezentovať naše produkty alebo vás zaškoliť do požadovaných systémov. Týmto spôsobom výrazne šetríme váš čas, ako aj vynaložené náklady.

www.webex.com
portfólio

referencie