Laureáti Krištálového krídla za rok 2007

*
Pavol Zelenay - hudba
Mária Kráľovičová - divadlo a film
Daniela Hantuchová - šport
Karol Pieta - medicína a veda
Ľubomír Feldek - publicistika a literatúra
Miroslav Trnka - hospodárstvo
Milota Havránková - výtvarné umenie 
Ivan Matušík - architektúra
Vladimír Kompánek - mimoriadna cena za celoživotné dielo

2006

Marián Hossa - šport
Vladimír Godár - hudba
Tina Čorná - publicistika a literatúra
Zora Palová - výtvarné umenie
Roman Polák - divadlo a film
Martin Mistrík - medicína a veda
Karol Spišák - celoživotné dielo 
Antonovi Bajanovi - mimoriadnou cenou za celoživotné dielo

2005
Prof. Dušan Kállay – výtvarné umenie a architektúra
Ingrid Timková - divadlo
Mikuláš Škuta - hudba
Juraj Čobej - šport
Zlatica Puškárová – literatúra a publicistika
RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. – medicína
Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD – hospodárstvo
Ing. Eugen Jurzyca – mimoriadna cena
Leopold Haverl – cena za celoživotné dielo
2004
Jack Martin Händler - hudba
Eva Pavlíková - divadlo
Róbert Kotian - publicistika
Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc. - medicína a veda
Veronika Zuzulová - šport
Ing. Milan Fiľo - hospodárstvo
Ing. Károly Hodossy - financie
Ilja Zeljenka - celoživotné dielo v oblasti hudby
Andrej Bán - publicistika
2003
Kamil Peteraj - hudba
Pavol Barabáš - film
Ing. Adrián Ďurček - hospodárstvo
Mgr. Art. Hedviga Hamžíková - grafika
Ivan Podstupka - publicistika
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. - medicína
Pavel Polanský - celoživotné dielo v oblasti hudby
Soňa Müllerová - cena divákov
2002
Ján Berky Mrenica - hudba
Ladislav Chudík - divadlo
Dušan Dušek - publicistika a literatúra
Doc. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. - veda
majstri sveta v hokeji - šport
Tomáš Malik – Fed Cupové družstvo - šport
Ing. Jaroslav Mlynček - hospodárstvo
Martin Bútora - mimoriadna cena
2001
Prof. Štefan Nosáľ - hudba
Martin Huba - divadlo
Karol Kállay - výtvarné umenie a fotografia
Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. - veda
Prof. MUDr. Ivan Kraus, DrSc. - medicína
Doc. Jozef Vengloš - šport
Ing. František Hirner - hospodárstvo
Tibor Bartfay - celoživotné dielo
Eva Krížiková - divadlo
2000
Peter Dvorský - hudba
Ľubica Vargicová - hudba
Štefan Šimák - publicistika
Rudolf Biermann - film
Pavol Mikulík - divadlo
Jaroslav Filip - in memoriam
MUDr. Hedviga Zajacová - medicína
Akademik Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. - veda
Prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc. - medicína
Dominik Hrbatý - šport
Martina Moravcová - šport
Prof. MUDr. Pavel Traubner, CSc. - medicína
Brigita Schmögnerová - financie
Ivan Mikloš - makroekonomika
Ing. Vladimír Soták - hospodártvo
1999
Ondrej Lenárd - hudba
Ján Ďurovčík - divadlo
Natália Hejková - šport
Katarína Brandoburová - šport
Marián Leško - publicistika
MUDr. Jozef Mašura, CSc. - medicína
Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. - veda
Ing. Elena Kohútiková - hospodárstvo
Ing. Peter Weber - hospodárstvo
Ing. Rudolf Janáč - financie a poistovníctvo
MUDr. Michal Čierny - reprezentovanie v zahranicí
1998
Peter Lipa - hudba
Prof. Bohdan Warchal - celoživotné dielo
Ján Filc - šport
Jozef Bednárik - divadlo
Emília Vášáryová - divadlo a film
Anna Ghanamová - publicistika
Lajos Grendel - literatúra
Prof. MUDr. Milan Zaviačič DrSc. - medicína
Prof. MUDr. Alica Kapellerová DrSc. - medicína
Prof. Miroslav Urban - veda
Ing. Jolana Petrášová - hospodárstvo
Ing. Ivan Ivanič - hospodárstvo
Karol Ježík - in memoriam
Prof. Dr. h. c. Ľudovít Rajter - celoživotné dielo
1997

Milan Lasica - celoživotné dielo
Július Satinský - celoživotné dielo
Ján Ďuriš - film
Božidara Turzonovová - divadlo a film
Prof. Eva Siracká - medicína
Anna Vargová - publicistika
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc. - hospodárstvo
Vladimír Jancura - publicistika
Ida Kirillová - hudba
Pavel Dvořák - literatúra
Martin Tešovič - šport
Andrej Šeban - hudba
Ing. Vladimír Masár - financie
Basketbalistky SCP Ružomberok - šport
Edita Bukovská - hospodárstvo

Laureáti Krištálového krídla za rok 2008

Diana Mórová - divadlo a audiovizuálne umenie
Ľuboš Jurík, Dušan Rapoš, Jozef Šuhajda - publicistika a literatúra
Mária Šustrová - medicína a veda
Ivan Šramko - hospodárstvo
Pavel Paňák, Martin Kusý - architektúra
Pavol a Peter Hochschornerovci - šport
Peter Pollág - výtvarné umenie
Adriana Kučerová - hudba
Ing. Tadeáš WALA - cena za celoživotné dielo

Nominácie na cenu Krištáľové krídlo

Oceňovanie Krištáľové krídlo je už po 12 krát významnou aktivitou, ktorú organizujeme a pripravujeme v spolupráci s významnými osobnosťami vedeckého, kultúrneho, hospodárskeho, umeleckého a športového života na Slovensku.  Cieľom Krištáľového krídla je vyzdvihnúť významných jednotlivcov, najlepších z vynikajúcich, ktorí dosiahli výnimočné výsledky a svojou prácou a konaním zviditeľnil nielen seba, oblasť v ktorej pôsobia, ale aj našu krajinu.

Ocenenie pre najvýznamnejšie osobnosti Slovenska za rok 2008 sa bude konať v novej budove Opery a baletu Slovenského národného divadla v apríli 2009. Priamy prenos zo slávnostného galavečera odvysiela Slovenská televízia na Jednotke.

Nominované a ocenené osobnosti, ktoré sú našou hrdosťou a vzorom, symbolmi múdrosti, pracovitosti a mimoriadnych schopností si zaslúžia, aby sme im vzdali hold práve v najdôstojnejšom kultúrnom stánku Slovenska.

Dosiahnutý úspech podujatia a vážnosť získaných ocenení sú výsledkom obetavosti a zanietenosti všetkých ľudí, ktorí sa na tejto myšlienke podieľajú. Týka sa to nielen organizátorov, porotcov, reklamných partnerov,  ale aj tých , ktorí  zaujímavé osobnosti navrhujú a nominujú. 

Dovoľujem si Vás preto požiadať o zaslanie nominácie osobnosti na cenu Krištáľové krídlo 2008 za kategóriu, ktorú považujete za profesionálne najbližšiu.

V každej kategórií hľadáme významný počin uskutočnený alebo dosiahnutý v roku 2008, za ktorý oceňujeme konkrétneho človeka.  Nominácie  môžu zasielať profesijné združenia,  komory, tlačové agentúry, redakcie, zväzy, odborné inštitúcie, individuálni odborníci, samostatné ekonomické jednotky a verejnosť. Odborná porota posudzuje, či bol dodržaný Štatút Krištáľového krídla – kritériá štatútu, termín, počin a jeho význam a výnimočnosť v danej kategórií. Zo zaslaných nominácií tajným hlasovaním rozhodne o 3 kandidátoch za každú kategóriu. Môže sa stať, že práve Vami navrhnutá osobnosť sa nemusí dostať do finálového výberu. Prosíme Vás vopred o pochopenie.

V uplynulých rokoch bolo zaslaných viacero nominácií na zaujímavé osobnosti, z ktorých mnohé boli neplatné, pretože sa  netýkali daného roku. Preto si dovoľujem zvlášť upozorniť, že navrhované osobnosti by mali byť nominované len na základe významných počinov dosiahnutých v roku 2008. Podmienky nominácií a aktuálne informácie o Krištáľovom krídle nájdete na www.kristalovekridlo.sk .

Vaše nominácie na kandidátov na získanie ceny Krištáľové krídlo zasielajte do 31. januára 2009.

K dnešnému dňu bolo zaslaných 315 nominácií. Pre informáciu napríklad:

Kategória: Architektúra
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Viera Mecková
Zdôvodnenie prínosu: Architektka Viera MECKOVÁ /nar.6.09.1933/ dokázala formovať obraz slovenskej architektúry druhej polovice 20.storočia. V roku 2003 sa stala laureátom najvyššieho odborného ocenenia udeľovaného Spolkom architektov Slovenska – Cenou Emila Belluša. Jej architektonický prejav rezonoval nielen v architektonickej a dizajnérskej tvorbe, ale aj vo vizionárskych projektoch „cesty a artefakty zajtrajška“ . Kniha VAL zostavená autorskou trojicou Kupkovič, Mecková, Mlynarčík vyšla po dvadsiatich rokoch spolupráce v roku 1995. Je to úprimná cesta hľadania hodnôt, ktoré ovplyvňované novou technikou prinášajú i nový výtvarný ráz budúcnosti.

Kategória: Architektúra
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Štefan Svetko
Zdôvodnenie prínosu: Architekt Štefan SVETKO /nar.19.06.1926/ sa stal neodmysliteľným reprezentantom generácie architektov šesťdesiatych rokov 20.storočia, ktorí celé polstoročie museli kráčať za svojim architektonickým snom po neľahkej ceste zložitých čias. Za celoživotné dielo sa stal laureátom Ceny Emila Belluša za rok 1998. V tomto roku dostala  mimoriadne ocenenie jeho najvýznamnejšia stavba – budova Slovenského rozhlasu, ktorá okrem iného v celonárodnej ankete „Stavba storočia“ zvíťazila v kategórii spoločenských stavieb. Potvrdila  sa tým skutočnosť, že nielen odborná, ale i laická verejnosť docenila hodnoty , ktoré priniesla do slovenskej architektúry jeho novátorská tvorba.

Kategória : Divadlo a audiovizuálne dielo

Meno a priezvisko nominovanej osoby: režisér Juraj Lehotský

Zdôvodnenie prínosu: za štylizovaný dokument Slepé lásky (2008)

Kategória: Divadlo a audiovizuálne dielo
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Andrej Mojžiš
Zdôvodnenie prínosu: Pre svoju ľudskú skromnosť, umeleckú pokoru a veľkosť si takéto ocenenie zaslúži.

Kategória: Divadlo a audiovizuálne dielo
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Stanislav Štepka
Zdôvodnenie prínosu: Prínos Stanislava Štepku, majstra myšlienky a slova, je na poli slovenskej kultúry nezastupiteľný. Jeho dramatická tvorba už takmer päť desaťročí ukazuje divákom veľa životného poznania, ponúka veľa zaujímavých \"správ o svete\" – o neobyčajnosti obyčajných  vecí ľudského života. Diváci sa večer čo večer obohacujú o múdrosť,  nadhľad, prostú človečinu s jej úsmevmi i slzami, a to všetko  prostredníctvom nenahraditeľnej poetiky štepkovského dôvtipu a vtipu. Osobitý - národný - význam majú Štepkove hry s námetmi zo slovenskej  histórie. Slovákom budujú vlastné historické povedomie a dávajú im pred  tvár zrkadlo,v ktorom vidia veľkosť i malosť slovenskej duše. Majstra  Štepku považujem za učiteľa i vychovávateľa národa, tvorcu, ktorý svojím dielom prispieva k rozvoju všeľudských hodnôt. Slováci sami pre seba  ešte nedocenili významnosť tejto osobnosti. Dovolím si tvrdiť, že  dramatik takého originálneho, no ľuďom zrozumiteľného charakteru sa Slovákom za najbližších sto rokov už nenarodí.

Kategória: Hudba
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Pavol Hammel
Zdôvodnenie prínosu: Nestor slovenskej populárnej hudby. V roku 2008 sa v plnom zdraví a tvorivom nasadení dožil významného životného jubilea - 60 rokov. Ako jedna z mála hudobných osobností produkuje výhradne  vlastnú pôvodnú slovenskú tvorbu. Niektoré z jeho skladieb postupom času \"zľudoveli\"
Svojou tvorbou sa výrazne zaslúžil na propagácii Slovenska.

Kategória: Hudba
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Peter Machajdík
Zdôvodnenie prínosu: Hudobný skladateľ Peter Machajdík vyprodukoval v roku 2008 nový album NAMAH s účasťou viacerých známych interpretov. Pán Machajdík má neľahkú úlohu propagácie modernej slovenskej kultúry za hranicami, ktorej sa zhostil dôstojne.

Kategória: Hudba, tiež cena za celoživotné dielo.
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Mgr. art. Dušan Stankovský
Zdôvodnenie prínosu: popredný klavirista, korepetítor, pedagóg, hudobný upravovateľ.
V rokoch 1982 až 1983 vyučoval a viedol koncertné korepetície na Music and Balletschool v Bagdade (Irak). Od roku 1984 bol pedagógom a korepetítorom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 1993 pôsobil ako operný korepetítor v Izmire (Turecko).
Okrem pedagogickej práce sa venoval koncertnej činnosti. Koncertoval v mnohých európskych krajinách a v USA. V súčasnosti je naďalej pozývaný na mnohé významné medzinárodné súťaže, hudobné kurzy. Rovnako ako v klasickom umení je popredným umelcom, tak aj v oblasti všetkých ostatných hudobných žánrov je výborný klavirista tzv. salónneho typu. Okrem koncertnej činnosti venuje sa stále pedagogickej praxe. Vyučuje súkromne klavír a poskytuje klavírne korepetície, ktoré umožnia pripraviť umelcov na hudobné konkurzy, súťaže, koncerty a podobne.

Kategória: Hudba
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Daniela Varínska
Zdôvodnenie prínosu: Kompletná nahrávka klavírnych sonát L. van Beethovena pre vydavateľstvo Diskant.

Kategória: Medicína a veda
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Doc. MUDr. Viliam Fischer, CSc
Zdôvodnenie prínosu: Za jeho celoživotné pôsobenie v oblasti kardiovaskulárnej chirurgie, za uskutočnenie prvej úspešnej transplantácie srdca v SR a za šírenie dobrého mena našej vlasti vo svete.
Je to výnimočný človek, ktorý dal mnohým ľuďom veľkú šancu žiť ďalej a zároveň zostal skromný a ochotný pomôcť každému.

Kategória: Publicistika a literatúra
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Peter Macsovszký
Zdôvodnenie prínosu: Peter Macsovszký je jednou z najvýraznejších osobností slovenskej literatúry, v roku 2008 vydal román Hromozvonár, ktorý mnohí považujú za najlepší román aký bol kedy napísaný v slovenskom jazyku.

Kategória: Šport
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Mgr. Jozef Rajchl
Zdôvodnenie prínosu: Mgr. Jozef Rajchl, ultramaratónec,  reprezentuje svojimi vrcholovými výkonmi Mestskú časť Bratislava Devínska Nová Ves  v oblasti športu, na rôznych športových podujatiach doma i v zahraničí.
Počas svojej športovej činnosti dosiahol viacero pozoruhodných úspechov.
Najaktuálnejší a najväčší úspech dosiahol svojim behom, keď v čase od 8. marca do 7. augusta 2008 prebehol 12.024 km. na trase Bratislava Devínska Nová Ves – Atény - Peking. Ide o historicky ojedinelý výkon Slovenského športovca

Kategória: výtvarné umenie
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Doc. Martin Činovský, ArtD
Zdôvodnenie prínosu: Doc. Martin Činovský, ArtD (1953)Dokonale ovláda materiály a nástroje s ktorými pracuje. Výtvarník, grafik, ilustrátor, rytec a tvorca známok, cenený a ocenený na domácej i zahraničnej umeleckej scéne. Je autorom výtvarného návrhu a  rytcom prvej pamätnej eurovej výplatnej známky, ktorá bude vydaná 1.1.2009.
V roku 2008 oslávil Doc. Martin Činovský, ArtD svoje 55. narodeniny.

Kategória: Výtvarné umenie
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Mgr. art. Petra Štefanková FRSA
Zdôvodnenie prínosu: Ako jediná Slovenka a jedna z najmladších členov od mája 2008 na pozvanie výboru figuruje v elitnej organizácii združujúcej vedúce osobnosti v oblasti kultúry, politiky, vedy a ďalších odvetviach ľudskej činnosti - teda vo viac ako 250 rokov starej spoločnosti svetového významu Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce v Londýne na čele s princom Philipom a pod patronátom kráľovny Alžbety II.

Nominácia na cenu za celoživotné dielo
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Mgr. Ladislav Ballek,
Zdôvodnenie prínosu: Mgr. Ladislav Ballek, spisovateľ, diplomat

1/ Ballekova tvorba mala mimoriadny ohlas doma i vo svete, jeho romány sú preložené do viacerých svetových jazykov  Ballekove diela boli  viazané na človeka, jeho vzťahy, prerody ako aj na prostredie ktoré ho formovalo.

Hlavným myšlienkovým ale najmä ľudským posolstvom tohto mimoriadne cenného autora je myšlienka tolerancie a etnickej znášanlivosti. Táto idea je v dnešnej dobe mimoriadne dôležitá a často rezonuje v európskom priestore.

Kategória: Architektúra
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Viera Mecková
Zdôvodnenie prínosu: Architektka Viera MECKOVÁ /nar.6.09.1933/ dokázala formovať obraz slovenskej architektúry druhej polovice 20.storočia. Roku 2003 sa stala laureátom najvyššieho odborného ocenenia udeľovaného Spolkom architektov Slovenska – Cenou Emila Belluša. Jej architektonický prejav rezonoval nielen v architektonickej a dizajnérskej tvorbe, ale aj vo vizionárskych projektoch „cesty a artefakty zajtrajška“ . Kniha VAL zostavená autorskou trojicou Kupkovič, Mecková, Mlynarčík vyšla po dvadsiatich rokoch spolupráce v roku 1995. Je to úprimná cesta hľadania hodnôt, ktoré ovplyvňované novou technikou prinášajú i nový výtvarný ráz budúcnosti.
Kategória: Architektúra
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Štefan Svetko
Zdôvodnenie prínosu: Architekt Štefan SVETKO /nar.19.06.1926/ sa stal neodmysliteľným reprezentantom generácie architektov šesťdesiatych rokov 20.storočia, ktorí celé polstoročie museli kráčať za svojim architektonickým snom po neľahkej ceste zložitých čias. Za celoživotné dielo sa stal laureátom Ceny Emila Belluša za rok 1998. V tomto roku dostala  mimoriadne ocenenie jeho najvýznamnejšia stavba – budova Slovenského rozhlasu, ktorá okrem iného v celonárodnej ankete „Stavba storočia“ zvíťazila v kategórii spoločenských stavieb. Potvrdila  sa tým skutočnosť, že nielen odborná, ale i laická verejnosť docenila hodnoty , ktoré priniesla do slovenskej architektúry jeho novátorská tvorba. 
Kategória: Hospodárstvo
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Ing. Ivan Šramko
Zdôvodnenie prínosu: Za zvládnutie procesu zavedenia eura v SR 
Kategória: Hudba
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Michal Kaščák
Zdôvodnenie prínosu: Mišo Kaščák je zaujímavým zjavom na našej hudobnej scéne. Už to bude 13 rokov čo organizuje festival Pohoda. Jeho nomináciu za rok 2008 navrhujem nielen preto, že sa mu podarilo dostať na Slovensko nielen množstvo kvalitnej hudby, no predovšetkým preto, že na svoj festival prilákal vyše 30 000 ľudí zo Slovenska i zo zahraničia!Robí tak osvetu nielen našej krajine, ale i kvalitnej hudbe.
Kategória: Hudba, celoživotné dielo
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Darina Laščiaková
Zdôvodnenie prínosu: Darina Laščiaková sa zapísala do povedomia, nielen ako interpretka ľudových piesní, rozhlasová redaktorka, rozprávačka, ale aj ako vynikajúca a vnímavá etnografka, ktorá vytvorila predovšetkým v rozhlase nezpočetné množstvo relácií a cyklov, ktoré dosahujú odbornú, nadčasovú i umeleckú hodnotu.
Pozoruhodný je jej prístup k práci a získavaniu materiálu v  teréne, ktorý následne v podmienkach rozhlasového štúdia pretavovala do vzácneho umeleckého diela.
Snažila sa svojou prácou o to, aby spolu s ľuďmi, ktorí už dávno nežijú nevložili do chladnej zeme aj ich drahocenné myšlienky, ich vzácnu životnú filozofiu, cenné zlomky histórie nášho skromného a pracovitého národa.
Netreba zabúdať na jej osobitú interpretáciu ľudovej piesne, presný a starostlivý výber a úpravu piesne, ktorá korešpondovala s pôvodným prostredím a so zachovanými regionálnymi osobitosťami.
Laščiakovej pozoruhodné zafarbenie hlasu, so svojskou technikou dýchania, melizmami a tónovými sklzmi je vari ojedinelé.
A v neposlednom rade je neprekonateľná jej kompozičná schopnosť viazať melódiu na slovo, tak aby sa neporušila tematická väzba.
Kategória: Medicína a veda
Meno a priezvisko nominovanej osoby: RNDr. František Krommel, Globcom a. s.
Zdôvodnenie prínosu: Vyvinutie vysoko účinného prípravku na lokálnu liečbu herpetických infekcií (prípravok HEPRÍK), účinnosť overená v klinickej štúdii v r. 2008. 
Kategória: medicína a veda
Meno a priezvisko nominovanej osoby: MUDr. Lívia Katonová
Zdôvodnenie prínosu: Doktorka Katonová je primárkou Psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. Na tomto oddelení pracuje mnoho rokov. Vyznačuje sa ľudským prístupom k pacientom a veľkým láskavým srdcom mimoriadnym nielen medzi bežnými ľuďmi, ale aj medzi lekármi a psychiatrami. Svoju prácu vykonáva takpovediac utajene, bez veľkej slávy, ale nesmierne svedomito. Myslím si, že ona je rozhodne tým človekom, ktorý by si zaslúžil veľké spoločenské ocenenie, napríklad krištáľové krídlo. Preto ju nominujem. 
Kategória: Medicína a veda
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Gullerova Monika PhD
Zdôvodnenie prínosu: Chcel by som navrhnut Dr Gullerovu na ocenenie Kristalove Kridlo za jej unikatny objav v oblasti bunkoveho delenie a genovej expresie, ktory bol v marci 2008 publikovany v jednom z najprestiznejsich odbornych casopisov na svete, v casopise Cell. Taktiez za jej rozsiahlu prezentacnu cinnost v roku 2008, na mnohych svetovych univerzitach, vratane Edinburgu, Viedne, Singapuru, Okinawe a Kyote. Jej minulorocny vedecky pocin oslovil siroku svetovu vedecku spicku, o com svedcia pozvania prednasat na mnohych univerzitach. Preto si myslim, ze je vhodnym kandidatom na ocenenie Kristalove Kridlo. 
Kategória: celoživotné dielo
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Tadeáš Wala
Zdôvodnenie prínosu: Nominant počas celého profesionálneho života zviditeľňuje Slovensko v mediálne málo propagovaných oblastiach, v ktorých však bol a doposiaľ je špičkou.Je konštruktérom mimoriadne úspešného slovenského ultraľahkého lietadla WT9 -Dynamic, ktorý vyrába slovenská firma Aerospool v Prievidzi. Lietadlo sa vyváža doslova na všetky svetadiely a v roku 2008 opakovane po inováciách získalo cenu Slovak GOLD. Túto cenu získalo aj v r. 2004. Ing. Tadeáš Wala nar. 27.1.1932 stále vo firme aktívne pôsobí a je jej hlavným konštruktérom. Okrem tohto lietadla je konštruktérom úspešného laminátového vetroňa WK-1 z roku 1971. Ďalej konštruoval prvé ultraľahké lietadlo na Slovensku WT6 v r. 1996, nasledovali lietadlá WT7 -1998, WT8 - 1998 a WT9 - Impulz, za ktoré bol ocenený v roku 1999 celoštátnou Cenou za desing. Od roku 2000 sa vyrába úspešný WT9- Dynamic. Ing. Wala bol súčasne popri svojom zamestnaní aj dlhoročným úspešným reprezentantom Československa v bezmotorovom lietaní v r. 1959 - 1976. V roku 1962 obdržal titul Majster športu. Dodnes aktívne lieta. Je spoluautorom učebnice pre pilotov bezmotorového lietania. Svoj profesionálny život popri konštruktérskej práci v letectve prežil ako banský inžinier - držiteľ niekoľkých patentov a v roku 1988 držiteľ Národnej ceny za riešenie banskej mechanizovanej výstuže. 
Ing.Wala žije v Prievidzi - Klinčekova 7 a stále aktívne pracuje vo firme Aerospool Prievidza.Momentálne vyvíja prototyp ultraľahkého lietadla - hornoplošník.
Kategória: Za celoživotný prínos o  obohatenie kultúry o kresťanský rozmer
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Mons. Jozef Tóth
Zdôvodnenie prínosu: V roku 2008 došlo v živote Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku k významnej udalosti. Bola povýšená na metropolitnú. Pri jej zrode po nežnej revolúcii stál aj Mons. Jozef Tóth – gréckokatolícky kňaz, spisovateľ, robotníka mora ako sám seba nazýva, ale predovšetkým človek  a osobnosť s veľkým O. V plnej miere napĺňa slová preambuly  ceny Krištáľové krídlo. Svojím konaním obohatil a obohacuje životy iných a pritom zostáva nevýslovne skromným.
Narodil sa 20.31925 v Haniske pri Košiciach. Študoval teológiu na vysokej škole bohosloveckej najskôr v Košiciach, potom v Bratislave. V r. 1950 po likvidácii reholí a bohosloveckých fakúlt komunistickým režimom bol odvlečený do pracovného tábora, v ktorom bol  do roku 1954. Po návrate vystriedal viacero krátkodobých zamestnaní, kým sa mu podarilo zamestnať vo Východoslovenských tlačiarňach, kde robil korektora. V roku 1969 bol  vysvätený za grécko-katolíckého kňaza. Spolu s ďalšími bratmi  pripravoval tajne kandidátov na kňazské povolanie. Po roku 1989 stál pri zrode Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove, kde bol aj prodekanom. V roku 1992 mu pápež Ján Pavol II. udelil hodnosť monsignora. Bol a je literárne činný. Je autorom viacerých kresťanských diel Práve za obohatenie kultúry  o kresťanský rozmer, za statočnosť a vernosť cirkvi mu bola v roku 2002 udelená Cena mesta Košice.
Jeho profil priniesol Slovenský rozhlas rádio Regina Košice  7.12.2008 v relácii Portréty a nachádza sa v archíve na jeho webovej stránke.     
Kategória: mimoriadna cena za celoživotné dielo 
Meno a priezvisko nominovanej osoby: RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.
Zdôvodnenie prínosu: RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc. (21.4.1937), je medzinárodne vysoko uznávaný vedecký pracovník v oblasti výskumu odpovede nervového a endokrinného systému organizmu na stresové podnety. V rokoch 1995-2003 bol riaditeľom Ústavu experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied, ktorý pod jeho vedením bol uznaný Komisiou Európskej únie za Centrum Excelentnosti v oblasti biologicko-lekárskeho výskumu. Dr. Kvetňanský sa podstatnou mierou podieľal na vytváraní podmienok pre špičkový experimentálny výskum v endokrinológii a tým aj podmienok pre vznik Centra Excelentnosti EÚ, ktoré umožnilo vedeckému pracovisku v Slovenskej republike školiť doktorandov a prijímať vedeckých pracovníkov z členských krajín Európskej únie, ktorí na slovenskom pracovisku riešili spoločné projekty v rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce.
Kategória: publicistika a literatúra
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Martin Bútora
Zdôvodnenie prínosu: Pán Bútora je múdry a rozhľadený človek. Okrem iného aj na stránkach denníka SME sa s prehľadom vyjadruje k aktuálnemu politickému a spoločenskému dianiu u nás doma aj vo svete. Pre svoje ľudské vlastnosti a odborné znalosti, politika a sociológa by bol určite aj dobrým prezidentom Slovenskej republiky. 
Kategória: Publicistika a literatúra
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Kveta Dašková
Zdôvodnenie prínosu: Pani Kveta Dašková je vydavateľka a spisovateľka. Vo svojom vydavateľstve Q111 (založenom v októbri 1990), ktorého je riaditeľkou, manažérkou, výtvarnou, grafickou aj literárnou redaktorkou, vydáva predovšetkým kvalitné knihy pre deti, ale aj  nekomerčnú domácu a zahraničnú tvorbu. Jednou z jej zaujímavých edícií je Ženský prstoklad, v ktorej vychádzajú diela pozoruhodných autoriek z celého sveta.  
Pani Kveta Dašková je však aj skvelou spisovateľkou - autorkou kníh, ako napr.
Všetky moje zvieratá,
Slová z dovozu,
Tri mestá,
Pipo, Vankúšik, Nitka a ich zvierací kamaráti
Vo veku, keď si väčšina ľudí už dávno užíva dôchodok a sústreďuje sa na vlastné zdravotné či finančné problémy, je pani Kveta Dašková stále plná nadšenia, prekypuje tvorivými nápadmi  a pripravuje množstvo zaujímavých projektov.
Kategória: publicistika a literatúra
Meno a priezvisko nominovanej osoby: peter macsovszky
Zdôvodnenie prínosu: peter macsovszky je jednou z najvýraznejších osobností slovenskej literatúry, v roku 2008 vydal román hromozvonár, ktorý mnohí považujú za najlepší román aký bol kedy napísaný v slovenskom jazyku
Kategória: literatúra
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Stanislav Rakús
Zdôvodnenie prínosu: Roku 2008 vydal Stanislav rakús román Excentrická univerzita (Bratislava, Koloman kertész Bagala, 2008). Excentrickou univerzitou je Prešov. Autor mapuje osudy prvoročiakov, študujúcich ruskú literatúru v 50-ych rokoch minulého storočia. Sú uchvátení Dostojevským, Tolstým a Čechovom. Konfrontácia reality s virtuálnym svetom veľkých myšlienok a činov sú neopakovateľným ponorom do spodných prúdov generačného pohybu. 
Kategória: Publicistika a literatúra
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Václav Šuplata
Zdôvodnenie prínosu: Dlhé roky jeden z najobľúbenejších autorov detskej tvorby. Autor niekoľkých desiatok detských kníh; televíznych, rozhlasových, divadelných i filmových diel pre deti i dospelých. Autor nespočetného množstva textov piesní pre deti i dospelých. Scenárista a režisér množstva rozhlasových i televíznych diel. Jediný slovenský autor víťaz festivalu animovanej tvorby v Cannes. Autor, ktorého tvorba je  preložená do väčšiny európskych jazykov a vari jediný žijúci autor, ktorého kniha vyšla v japonskom preklade v poprednom tokijskom vydavateľstve. V neposlednom rade zakladateľ Slovenského výboru UNICEF, jeho prvý predseda a dodnes jeho čestný člen.
Stále tvoriaci autor, o ktorom sa dočítate v každej encyklopédii spisovateľov, a o ktorom sa dnes už učia deti v škole.
Václav Šuplata je človek, ktorý sa vyhýba bulváru a nezmyselnému zviditeľňovaniu, či dokonca vytváraniu akéhosi falošného pocitu celebrity. Jeho takpovediac verejná neviditeľnosť však nie je dôvodom na neuznanie jeho schopnosti a hlavne prínosu pre kultúru nášho národa.

Kategória: Šport
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Pavol a Peter Hochschornerovci
Zdôvodnenie prínosu: Zisk zlatých olympijských medajlí 3x za sebou

Kategória: Výtvarné umenie
Meno a priezvisko nominovanej osoby: Mgr. art. Petra Štefanková FRSA
Zdôvodnenie prínosu: Ako jediná Slovenka a jedna z najmladších členov od mája 2008 na pozvanie výboru figuruje v elitnej organizácii združujúcej vedúce osobnosti v oblasti kultúry, politiky, vedy a ďalších odvetviach ľudskej činnosti - teda vo viac ako 250 rokov starej spoločnosti svetového významu Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce v Londýne na čele s princom Philipom a pod patronátom kráľovny Alžbety II.
Štefanková sa tak zaradila medzi mená ako Nelson Mandela, Marie Curie, Charles Dickens, Stephen Hawking, Benjamin Franklin a pod. Toto členstvo jej zároveň udeluje právo nosiť titul za menom tzv. FRSA.
Je držitelkou mnohých zahraničných ocenení v oblasti výtvarného umenia a grafického dizajnu, napríklad Talent roka 2007 od britskej televízie Channel 4, jej práce boli publikované v knihe 200 Best Illustrators Worldwide od Luerzer\'s Archive, ale aj The Best of British Illustration 2007 a 2009.