Laureáti Krištálového krídla za rok 2007

*
Pavol Zelenay - hudba
Mária Kráľovičová - divadlo a film
Daniela Hantuchová - šport
Karol Pieta - medicína a veda
Ľubomír Feldek - publicistika a literatúra
Miroslav Trnka - hospodárstvo
Milota Havránková - výtvarné umenie 
Ivan Matušík - architektúra
Vladimír Kompánek - mimoriadna cena za celoživotné dielo

2006

Marián Hossa - šport
Vladimír Godár - hudba
Tina Čorná - publicistika a literatúra
Zora Palová - výtvarné umenie
Roman Polák - divadlo a film
Martin Mistrík - medicína a veda
Karol Spišák - celoživotné dielo 
Antonovi Bajanovi - mimoriadnou cenou za celoživotné dielo

2005
Prof. Dušan Kállay – výtvarné umenie a architektúra
Ingrid Timková - divadlo
Mikuláš Škuta - hudba
Juraj Čobej - šport
Zlatica Puškárová – literatúra a publicistika
RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. – medicína
Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD – hospodárstvo
Ing. Eugen Jurzyca – mimoriadna cena
Leopold Haverl – cena za celoživotné dielo
2004
Jack Martin Händler - hudba
Eva Pavlíková - divadlo
Róbert Kotian - publicistika
Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc. - medicína a veda
Veronika Zuzulová - šport
Ing. Milan Fiľo - hospodárstvo
Ing. Károly Hodossy - financie
Ilja Zeljenka - celoživotné dielo v oblasti hudby
Andrej Bán - publicistika
2003
Kamil Peteraj - hudba
Pavol Barabáš - film
Ing. Adrián Ďurček - hospodárstvo
Mgr. Art. Hedviga Hamžíková - grafika
Ivan Podstupka - publicistika
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. - medicína
Pavel Polanský - celoživotné dielo v oblasti hudby
Soňa Müllerová - cena divákov
2002
Ján Berky Mrenica - hudba
Ladislav Chudík - divadlo
Dušan Dušek - publicistika a literatúra
Doc. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. - veda
majstri sveta v hokeji - šport
Tomáš Malik – Fed Cupové družstvo - šport
Ing. Jaroslav Mlynček - hospodárstvo
Martin Bútora - mimoriadna cena
2001
Prof. Štefan Nosáľ - hudba
Martin Huba - divadlo
Karol Kállay - výtvarné umenie a fotografia
Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. - veda
Prof. MUDr. Ivan Kraus, DrSc. - medicína
Doc. Jozef Vengloš - šport
Ing. František Hirner - hospodárstvo
Tibor Bartfay - celoživotné dielo
Eva Krížiková - divadlo
2000
Peter Dvorský - hudba
Ľubica Vargicová - hudba
Štefan Šimák - publicistika
Rudolf Biermann - film
Pavol Mikulík - divadlo
Jaroslav Filip - in memoriam
MUDr. Hedviga Zajacová - medicína
Akademik Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. - veda
Prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc. - medicína
Dominik Hrbatý - šport
Martina Moravcová - šport
Prof. MUDr. Pavel Traubner, CSc. - medicína
Brigita Schmögnerová - financie
Ivan Mikloš - makroekonomika
Ing. Vladimír Soták - hospodártvo
1999
Ondrej Lenárd - hudba
Ján Ďurovčík - divadlo
Natália Hejková - šport
Katarína Brandoburová - šport
Marián Leško - publicistika
MUDr. Jozef Mašura, CSc. - medicína
Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. - veda
Ing. Elena Kohútiková - hospodárstvo
Ing. Peter Weber - hospodárstvo
Ing. Rudolf Janáč - financie a poistovníctvo
MUDr. Michal Čierny - reprezentovanie v zahranicí
1998
Peter Lipa - hudba
Prof. Bohdan Warchal - celoživotné dielo
Ján Filc - šport
Jozef Bednárik - divadlo
Emília Vášáryová - divadlo a film
Anna Ghanamová - publicistika
Lajos Grendel - literatúra
Prof. MUDr. Milan Zaviačič DrSc. - medicína
Prof. MUDr. Alica Kapellerová DrSc. - medicína
Prof. Miroslav Urban - veda
Ing. Jolana Petrášová - hospodárstvo
Ing. Ivan Ivanič - hospodárstvo
Karol Ježík - in memoriam
Prof. Dr. h. c. Ľudovít Rajter - celoživotné dielo
1997

Milan Lasica - celoživotné dielo
Július Satinský - celoživotné dielo
Ján Ďuriš - film
Božidara Turzonovová - divadlo a film
Prof. Eva Siracká - medicína
Anna Vargová - publicistika
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc. - hospodárstvo
Vladimír Jancura - publicistika
Ida Kirillová - hudba
Pavel Dvořák - literatúra
Martin Tešovič - šport
Andrej Šeban - hudba
Ing. Vladimír Masár - financie
Basketbalistky SCP Ružomberok - šport
Edita Bukovská - hospodárstvo

Laureáti Krištálového krídla za rok 2008

Diana Mórová - divadlo a audiovizuálne umenie
Ľuboš Jurík, Dušan Rapoš, Jozef Šuhajda - publicistika a literatúra
Mária Šustrová - medicína a veda
Ivan Šramko - hospodárstvo
Pavel Paňák, Martin Kusý - architektúra
Pavol a Peter Hochschornerovci - šport
Peter Pollág - výtvarné umenie
Adriana Kučerová - hudba
Ing. Tadeáš WALA - cena za celoživotné dielo

24.4.2009
12. ročník Krištáľového krídla
     ...

Viac...
Ocenení VI. ročník (za rok 2002)


Dušan Dušek

- pretože udelená cena je nielen za žurnalistiku, ale aj za literatúru, kandidátom na jej udelenie za rok 2002 je z viacerých dôvodov spisovateľ a scenárista Dušan Dušek. Ide o autora, ktorý je už dlhé roky uznávaným tvorcom a rešpektovaným pedagógom. Nedávne medzinárodné ocenenie dokazuje, že jeho dielo pozná a vysoko hodnotí aj zahraničie. Mimoriadny ohlas má kniha „Pešo do neba“, ktorá potvrdila autorove výnimočné postavenie v súčasnej literatúre. V ankete týždenníka Domino fórum, ktorej účastníkmi boli poprední predstavitelia nášho kultúrneho a spoločenského života, sa stala knihou roku 2000. Ďalším významným tvorivým činom Dušana Dušeka bol jeho scenáristický podiel na filme Krajinka. Ocenenie si zaslúži aj pedagogická činnost pána Dušeka, ktorou tento excelentný autor prispieva k výchove ďalšej umeleckej generácie krajiny.

Dipl. Ing. Jaroslav Mlynček

– predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Alcatel Slovakia a. s. od roku 1997

1. októbra 2002 menovaný do funkcie viceprezidenta pre tvorbu stratégie a rozvoja obchodných a rozvojových aktivít v sektore energetiky a transportu projektov strednej a východnej Európy

Funkcie:

- prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu SR

- člen prezídia Združenia priemyselných zväzov SR

- člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

- člen poradného výboru vlády pre implementáciu SR do EU

- člen Vedeckej rady STU Bratislava

- člen Vedeckej rady Žilinskej univerzity

- člen medzinárodnej akadémie vied Moskva

- zástupca SR v EFTA

- člen Európskeho ekonomického a sociálneho výboru

- zástupca v OECD za nevládne organizácie

- Viceprezident pre tvorbu stratégie a rozvoja obchodných a rozvojových aktivít v sektore energetiky a transportu projektov strednej a východnej Európy

Prínos pre Alcatel Slovakia a. s.: Uzatváranie kontraktov s významnými zákazníkmi:

Slovenské telekomunikácie, a. s.

Slovenské elektrárne, a. s.

Západoslovenská energetika, a. s.

Stredoslovenská energetika, a. s.

Východoslovenská energetika, a. s.

Železnice Slovenskej republiky – podpísanie kontraktu na Modernizáciu teleinformačnej siete ŽSR

Telenor Network, a. s. – generálny dodávateľ na LMDS technológiu

Armáda SR

Ján Berky – Mrenica

- husľový virtuóz

Narodil sa 11. mája 1939 v Očovej. Hudbu od útleho detstva vnímal ako dar, ale jeho študijné začiatky nesmerovali k hudbe, pretože v roku 1956 nastúpil do učenia na SOU v Partizánskom, kde sa pripravoval na profesiu kovoobrábača. V roku 1958 spravil konkurz do SĽUK-u a zároveň aj talentové skúšky na štátne konzervatórium v Bratislave, v odbore hra na husle, pod vedením prof. Albína Vrtela.

V Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve pôsobil 33 rokov a 100 dní z toho 20 rokov pôsobil ako koncertný majster. V SĽUK-u založil vynikajúcu ľudovú hudbu, s ktorou precestoval 52 štátov sveta. Svojou brilantnou hrou oslovil divákov doma i v zahraničí. V roku 1989 zo SĽUK-u odišiel. Založil známy orchester Diabolské husle. Vydal 24 LP platní, 8 CD nosičov. Vydal knihu spomienok Veselo s husličkami po svete.

Je nositeľom Pribinovho kríža, získal ocenenie Posla Slovenska a ocenenie Slovak Gold za prínos a reprezentáciu dobrého mena Slovenska v zahraničí.

Čo je pre umelca životným krédom?

„Poznanie, že hudba si nachádza miesto v najskrytejších miestach ľudskej duše. Pre neho pieseň nie je len popevkom, ale aj oslavou ducha. To, čo človek nemôže vidieť očami, môže vycítiť z hudby, ktorá to dokáže vyjadriť emocionálne, a tým dáva duši vnímavého človeka možnosť vzhliadnuť jej krásu. Tam, kde sa to interpretovi podarí, tam niekde je potrebné ukloniť sa mu. Je to výraz prejavu jedného z mála spôsobov, ako v dobrom zmysle slova poznamennať duše tých, ktorí chcú vnímať hudbu a umenie, pozorne pocúvať interpreta, ktorý do svojho prednesu vkladá nielen farebnú dušu, ale aj dušu s prívlastkom ľudská.  A o tom bola jeho hra na husliach.“

Doc. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

- za ucelené vedecké dielo v oblasti medicíny a farmakológie, zhrnuté v 190 publikáciách in extenso s veľkým medzinárodným ohlasom a za konštituovanie pracoviska na výskum stresu, ktoré získalo v náročnej medzinárodnej sútaži status Centra excelentnosti Európskej únie v Slovenskej republike.

Doc. PhDr. Martin Bútora

- veľvyslanec SR v USA

Za diplomatickú činnosť, ktorou sa v priaznivých podmienkach domácej a zahraničnej politiky SR po voľbách v r. 1998 úspešne zasadil za realizáciu vládneho programu začlenenia Slovenska do euroatlantických inštitúcií, najmä do NATO. Na vysokej úrovni rozvinul diplomatické a spoločenské vzťahy a propagáciu slovenskej kultúry na americkom kontinente.

// O krištálovom krídle / VI. ročník / Ocenení