Laureáti Krištálového krídla za rok 2007

*
Pavol Zelenay - hudba
Mária Kráľovičová - divadlo a film
Daniela Hantuchová - šport
Karol Pieta - medicína a veda
Ľubomír Feldek - publicistika a literatúra
Miroslav Trnka - hospodárstvo
Milota Havránková - výtvarné umenie 
Ivan Matušík - architektúra
Vladimír Kompánek - mimoriadna cena za celoživotné dielo

2006

Marián Hossa - šport
Vladimír Godár - hudba
Tina Čorná - publicistika a literatúra
Zora Palová - výtvarné umenie
Roman Polák - divadlo a film
Martin Mistrík - medicína a veda
Karol Spišák - celoživotné dielo 
Antonovi Bajanovi - mimoriadnou cenou za celoživotné dielo

2005
Prof. Dušan Kállay – výtvarné umenie a architektúra
Ingrid Timková - divadlo
Mikuláš Škuta - hudba
Juraj Čobej - šport
Zlatica Puškárová – literatúra a publicistika
RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. – medicína
Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD – hospodárstvo
Ing. Eugen Jurzyca – mimoriadna cena
Leopold Haverl – cena za celoživotné dielo
2004
Jack Martin Händler - hudba
Eva Pavlíková - divadlo
Róbert Kotian - publicistika
Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc. - medicína a veda
Veronika Zuzulová - šport
Ing. Milan Fiľo - hospodárstvo
Ing. Károly Hodossy - financie
Ilja Zeljenka - celoživotné dielo v oblasti hudby
Andrej Bán - publicistika
2003
Kamil Peteraj - hudba
Pavol Barabáš - film
Ing. Adrián Ďurček - hospodárstvo
Mgr. Art. Hedviga Hamžíková - grafika
Ivan Podstupka - publicistika
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. - medicína
Pavel Polanský - celoživotné dielo v oblasti hudby
Soňa Müllerová - cena divákov
2002
Ján Berky Mrenica - hudba
Ladislav Chudík - divadlo
Dušan Dušek - publicistika a literatúra
Doc. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. - veda
majstri sveta v hokeji - šport
Tomáš Malik – Fed Cupové družstvo - šport
Ing. Jaroslav Mlynček - hospodárstvo
Martin Bútora - mimoriadna cena
2001
Prof. Štefan Nosáľ - hudba
Martin Huba - divadlo
Karol Kállay - výtvarné umenie a fotografia
Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. - veda
Prof. MUDr. Ivan Kraus, DrSc. - medicína
Doc. Jozef Vengloš - šport
Ing. František Hirner - hospodárstvo
Tibor Bartfay - celoživotné dielo
Eva Krížiková - divadlo
2000
Peter Dvorský - hudba
Ľubica Vargicová - hudba
Štefan Šimák - publicistika
Rudolf Biermann - film
Pavol Mikulík - divadlo
Jaroslav Filip - in memoriam
MUDr. Hedviga Zajacová - medicína
Akademik Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. - veda
Prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc. - medicína
Dominik Hrbatý - šport
Martina Moravcová - šport
Prof. MUDr. Pavel Traubner, CSc. - medicína
Brigita Schmögnerová - financie
Ivan Mikloš - makroekonomika
Ing. Vladimír Soták - hospodártvo
1999
Ondrej Lenárd - hudba
Ján Ďurovčík - divadlo
Natália Hejková - šport
Katarína Brandoburová - šport
Marián Leško - publicistika
MUDr. Jozef Mašura, CSc. - medicína
Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. - veda
Ing. Elena Kohútiková - hospodárstvo
Ing. Peter Weber - hospodárstvo
Ing. Rudolf Janáč - financie a poistovníctvo
MUDr. Michal Čierny - reprezentovanie v zahranicí
1998
Peter Lipa - hudba
Prof. Bohdan Warchal - celoživotné dielo
Ján Filc - šport
Jozef Bednárik - divadlo
Emília Vášáryová - divadlo a film
Anna Ghanamová - publicistika
Lajos Grendel - literatúra
Prof. MUDr. Milan Zaviačič DrSc. - medicína
Prof. MUDr. Alica Kapellerová DrSc. - medicína
Prof. Miroslav Urban - veda
Ing. Jolana Petrášová - hospodárstvo
Ing. Ivan Ivanič - hospodárstvo
Karol Ježík - in memoriam
Prof. Dr. h. c. Ľudovít Rajter - celoživotné dielo
1997

Milan Lasica - celoživotné dielo
Július Satinský - celoživotné dielo
Ján Ďuriš - film
Božidara Turzonovová - divadlo a film
Prof. Eva Siracká - medicína
Anna Vargová - publicistika
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc. - hospodárstvo
Vladimír Jancura - publicistika
Ida Kirillová - hudba
Pavel Dvořák - literatúra
Martin Tešovič - šport
Andrej Šeban - hudba
Ing. Vladimír Masár - financie
Basketbalistky SCP Ružomberok - šport
Edita Bukovská - hospodárstvo

Laureáti Krištálového krídla za rok 2008

Diana Mórová - divadlo a audiovizuálne umenie
Ľuboš Jurík, Dušan Rapoš, Jozef Šuhajda - publicistika a literatúra
Mária Šustrová - medicína a veda
Ivan Šramko - hospodárstvo
Pavel Paňák, Martin Kusý - architektúra
Pavol a Peter Hochschornerovci - šport
Peter Pollág - výtvarné umenie
Adriana Kučerová - hudba
Ing. Tadeáš WALA - cena za celoživotné dielo

24.4.2009
12. ročník Krištáľového krídla
     ...

Viac...
Ocenení VIII. ročník (za rok 2004)


HUDBA

Jack Martin Händler

Cena sa udeľuje za zbližovanie hudobnej kultúry v rámci krajín Európskej únie.

Založil Luxemburgský orchester. Je len jeho zásluhou, že mladí hudobníci zo Slovenska sa môžu prezentovať v tomto orchestri.

Vďaka nemu sa etablujú medzi absolútnymi svetovými špičkami v Európe. Osobnosť dirigenta Jacka Martina Händlera sa teší veľkej úcte a priazni u panovníka v Luxemburgu.

DIVADLO A FILM

Eva Pavlíková

Za hereckú postavu Vicky v muzikáli Do naha na Novej scéne v réžii Jozefa Bednárika, postavu Kate v poľskej hre Bezkyslíkovci v réžii S. Sprušanského, za ktorú bola odmenená prémiou Literárneho fondu, postavu MC Kabaretiéra v muzikáli Kabaret v réžii Jozefa Bednárika – premiéra 4. 12. 2004.

PUBLICISTIKA A LITERATÚRA

Robert Kotian

Svojím profesionálnym a zásadovým prístupom vnáša objektívny pohľad na súčasné spoločensko–politické dianie na Slovensku.

Nekompromisne prezentuje všetky názorové politické prúdy. Je to výnimočný novinár na Slovensku, všeobecne akceptovaný verejnosťou a novinárskou obcou.

MEDICÍNA A VEDA

Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.,

Za húževnatú a nepretržitú vedeckú prácu spracovanú v lekárskych publikáciách, ktoré sú základom vedeckého bádania v oblasti patofyziológie s dôrazom na molekulovú etiopatogenézu chorôb, metaanalýzy pre pochopenie molekulových základov vzniku a rozvoja chorôb.

ŠPORT

Veronika Zuzulová

Za celkové umiestnenie na Európskom pohári v slalome - 1. miesto, celkové umiestnenie vo Svetovom pohári  - 15. miesto.

Majsterka Slovenska v lyžovaní. V tomto mimoriadne náročnom športe po mnohých rokoch zviditeľnila Slovensko v lyžovaní a stala sa výraznou konkurentkou pre svetové špičky.

HOSPODÁRSTVO

Ing. Milan Fiľo

Predseda predstavenstva  ECOINVEST a.s.

Pri spolupráci s mestom Ružomberok pozitívne zasiahol svojimi aktivitami do všetkých oblastí rozvoja mesta.

Pomoc regiónu znamená viac ako 440 miliónov SK v oblastiach zdravotníctva, školstva, kultúry, a malých organizácií, nákup prístrojov pre ústrednú vojenskú nemocnicu, podpora novovznikajúcej univerzity, podpora úspešných športových klubov, zabezpečovanie ekologických požiadaviek pre zlepšenie kvality života. 

Nárast priemerných zárobkov na 22.931,- Sk za mesiac, čo je viac ako slovenský priemer. Zaslúžil sa o posilnenie sociálno-ekonomickej stability regiónu. 

FINANCIE A BANKOVNÍCTVO

Ing. Károly Hodossy

Predseda predstavenstva a prezident OTP Banka Slovensko.

Novému investorovi a manažmentu vedenému Károlyom Hodossym sa podarilo z krachujúcej IRB, ktorá nemala perspektívu prežitia vytvoriť modernú prosperujúcu spoločnosť, ktorá zvyšuje svoj trhový podiel.

Za rok 2004 vykázala banka v porovnaní s rokom 2003 takmer 6,5 násobné zvýšenie zisku. Získal ocenenie Zlatý biatec 2004 na základe rozhodnutia členov nezávislého hospodárskeho klubu v tajnom hlasovaní.

V ankete o najlepšiu banku Slovenskej republiky za rok 2004 získala OTP Banka 2. miesto. 

CELOŽIVOTNÉ DIELO

Ilja Zeljenka

Je to klasik slovenskej avantgardnej hudby a kľúčový skladateľ novej vážnej hudby. Jeho dielo patrí k trvalým hodnotám hudobnej kultúry. V medzinárodnom kontexte prerástol hranice Slovenska.

Je autorom 320 opusov, napísal hudbu k 100 filmom, medzi inými k filmom Slnko v sieti, alebo Drak sa vracia, ktoré patria do Zlatého fondu slovenskej kinematografie. Hudba je jeho svetonázor, filozofia, jeho úloha, ktorú rieši celý život.

V časoch normalizácie sa odsťahoval na chatu do Harmónie, kde stále tvorí svoje diela a žije svoj život. Po novembri 1989 sa vrátil do organizovaného hudobného diania. Bol predsedom Slobodnej hudobnej únie, prezidentom a zakladateľom Medzinárodného hudobného festivalu Melos Étos.

Podľa I. Zeljenku je umenie jediný spôsob, ktorý nám umožnuje žiť náš život tak, ako chceme, lebo ináč ho vraj žijeme tak, ako musíme a vieme.

VÝNIMOČNÝ ČIN ROKA

Andrej Bán

Reportér, ktorý patrí k absolútnej špičke slovenských reportérov a tiež sa dlhodobo výrazne angažuje v humanitárnych aktivitách. V poslednom čase na čele organizácie postihnutým v juhovýchodnej Ázii a k vyburcovaniu slovenskej verejnosti.

// O krištálovom krídle / VIII. ročník / Ocenení