251 Pred oltárom tu kľakáme
252 Pred trón lásky
27 V žiare prejasnej
484 Yzopom ma pokrop, Pane a) Tiekla voda z pravej strany
232 232. Sem srdce k Srdcu dones
36 A včera z večera
302 a) Ó, Pane, nie som hodný b) Ó, Pane, nie som hodný
124 Ach, beda mne nešťastnému
126 Ach, čo som to len urobil
127 Ach, ja Matka zarmútená
128 Ach, jak všetko stvorenie
129 Ach, kríž svätý
261 Ach, láska preveľká
130 Ach, mňa Matku v tejto chvíli
131 Ach, poďte kresťania
132 Ach, prečo si, zlosť
134 Ach, som zarmútený
262 Ach, vitaj, vitaj, nám
504 Ajhľa, skvie sa
42 Aké to svetlo
45 Aký je to svit
193 Aleluja, radujme sa
10 Anjel Gabriel
2 Anjel Pána
35 Anjel Pána pastierom
3 Anjel z neba
330 Anjelským pozdravením
329 Anna si ťa vyprosila (Nar. P. Márie)
532 Asperges me [v Kancionáli]
331 Bez prestania nám žiari
490 Boh pre naše zlosti
38 Boh sa nám teraz narodil
491 Boh sila je moja
509 Boh ti tento život dal (K sv. misiám)
423 Boha svojho vzývam
461 Bože náš, ty trojjediný
524 Bože, čos’ ráčil
507 Bože, ktorý stav manželský
4 Bože, ku tebe
237 Bože, plný láskavosti
238 Bože, svetov mocný Pane
239 Bože, tvojej velebnosti
492 Bože, verím, Bože, dúfam
316 Bože, všetko stvorenie
462 Bože, vyslyš prosby naše
263 Buď vždy pozdravená
264 Buď vždy pozdravené
5 Buď, Mária, pozdravená
37 Buďme všetci potešení
430 Buďte zvelebení
39 Búvaj, Dieťa krásne
40 Čas radosti
135 Často drahé rany sväté
401 Často ja spomínam
332 Celá krásna si, Mária
445 Celým svetom sa pieseň šíri
269 Chváľ, Sione, Spasiteľa
268 Chvála tebe, ó, Bože
515 Chváľme vždy Pána
452 Cirkev svätá citom radosti
397 Čo dnes tak milo zaváňa
178 Čo stanica prvá
121 Čo trpieť má Spasiteľ náš
265 Ctím teba pobožne
317 Ctime túto Sviatosť slávnu (Sviatosť tela tajomného)
136 Čuj hlas môj, hriešniku
137 Čuj svet, nebo, celá zem
481 Daj nám lásku k svojmu Slovu
266 Daj nám sväté požehnanie
102 Ďakujeme, Ochranca náš
227 Daruj, ó, Ježiš, srdce mne
6 Dennica už vyšla
41 Dieťatko sa nám dnes zrodilo
46 Dieťatko spanilé
240 Dietky srdca nevinného
7 Dnes Panna je pozdravená
43 Dnes sa Kristus narodil
47 Dnes sa stalo
48 Dnešný deň sa radujme
51 Do hory, do lesa, valasi
52 Do mesta Betlema (Koleda)
49 Dobrá novina
50 Dobrý pastier sa narodil
187 Dokonané je (Na Veľký piatok)
218 Duch Svätý sa dnes zjavuje
505 Duch Svätý, náš Tešiteľ (K sviatosti birmovania)
217 Duchu Svätý, príď z neba
431 Duša kresťanská, zvelebuj Boha
303 Duša Kristova, posväť ma
8 Duša moja celou silou
110 Herodes, kráľu ukrutný
109 Hľa, aká to hviezda krásna
11 Hľa, anjel Pána vznešený
417 Hľa, otvára sa brána nebies
12 Hľa, Panna je pozdravená
138 Hľa, v žiali srdca
457 Hľa, vyznávač Pána Krista
54 Hľa, zástup zboru anjelského
212 Hľa, žiarou skvie sa
241 Hlboko sa ti klaniame
334 Horí naša láska
333 Hor’ sa, srdcia (Mariánska hymna)
511 Hospodin mojím Pastierom
267 Hostiu vítajme
139 Iní Krista opustili
437 Ja som si vyvolil
335 Ja som si vyvolil silno, iste,
55 Jak veľká to milosť
398 Jar už prišla
506 Jeruzalem, kraj nebeský
182 Ježiš Kristus slávne vchádza
482 Ježiš Kristus, buď pochválen'
194 Ježiš Kristus, Spasiteľ náš
114 Ježiš sladký, dušiam
300 Ježiš, Ježiš, príď ku mne
501 Ježiš, Mária i Jozef (K Sv. rodine)
140 Ježišu, buď uctený
115 Ježišu, Ježišu
498 Ježišu, Kráľu
486 Ježišu, Syn Boha živého
116 Ježišu, vznešená
133 Jezu Kriste, Pane milý
337 K Márii voláme
244 K stolu Božej láskavosti
419 K tebe prichádzame
410 K tebe, Matka ružencová
487 K tebe, Otče, dnes voláme
185 K večeri sa zbližujte (Na Zel. štvrtok)
538 Kancionáli latinské Ecce sacerdos a Missa pro defunctis.
527 Kancionáli zborové spevy pri sv. omši
141 Každá rana Krista Pána
463 Každý človek umrieť musí
117 Kde je Ježiš
119 Kde si, môj premilý
56 Kde si, náš Mesiáš
118 Kdes’, moje spasenie
142 Keď Ježiša nevinného
57 Keď Mária plačúcemu
270 Klaniam sa ti vrúcne
318 Klaniame sa tebe
242 Klaniame sa tebe, Bože
183 Kráľ neba, zeme
339 Kráľovná nebeská, Matka milosti
340 Kráľovná nebeská, ozdoba anjelská
338 Kráľovná, buď pozdravená
435 Kresťan, rád na Skalku putuj
148 Kresťania, nariekajte
179 Kresťania, sem pospiechajte
243 Kresťania, sem spiechajte
184 Kriste, Kráľu, tebe znejú
272 Kriste, zo srdca celého
195 Kristus celý zranený
214 Kristus Pán na nebo vstúpil
143 Kristus, príklad pokory
271 Ktorý na oltári
144 Ktorýs’ za nás trpel
146 Ku krížu svätému
517 Ku tebe, Pane, voláme
399 Kvetinky májové
341 Kvetom si, ó, Matka Božia
58 Kyrie eleison – Pána Krista
59 Kyrie eleison – Vitaj
61 Láska volá ma
273 Lásky plní Serafíni
503 Lásky svätej ohnisko (Zasvätenie rodín B. Srdcu Ježišovmu)
219 Leť, prosba naša
540 Libera me
307 Litánie loretánske - pozri modlitbovú časť knižky.
304 Litánie o najsv. mene Ježišovom - pozri modlitbová časť knižky.
305 Litánie o najsv. Srdci Ježišovom - pozri modlitbová časť knižky.
537 Litánie o všetkých svätých [Pozri modlitebnú časť.]
336 Lurdská hviezda prekrásná
516 Ľútostivý Bože
542 Magnificat - [v Kancionáli].
343 Mária najčistejšia
147 Mária pod krížom
342 Mária, buď pochválená
145 Mária, Matka bolestná
464 Mária, Matka milosti
323 Mária, Matka milosti, hľaď
344 Mária, ochrana
465 Matička Kristova
400 Matička Kristova, Kráľovná neba
345 Matka lásky a milosti
348 Matka milá
346 Matka milá, Matka svätá
349 Matka Pána Krista
150 Matka plače, ruky spína
347 Matka přesvatá
466 Milosrdný Pane
350 Milosťou Božou zdobená
151 Mizerere, mizerere
13 Moc Božia divná
103 Mocný je Boh náš
152 Môj milý Ježišu
456 Mučeníkov čnosti
14 Múdrosť a sila
153 Múdrosť Otca večného
245 My klaniame sa tebe
455 My zo srdca povďačného
320 Na kolená padám
274 Na kolená padáme
221 Najsvätejšia Trojica
154 Narieka žalostne
100 Narodený Jezu Kriste
44 Narodil sa Kristus Pán
63 Narodil sa Kristus v Betleme
101 Narodil sa nám
62 Narodil sa Spasiteľ (Koleda)
351 Nebeská Pani
224 Nebeské Slovo, ktoré si
426 Nebies krásna ľalia
228 Nebo i zem, vyhlasujte
327 Nech je zvelebený Boh
324 Neopusť nás nikdy
352 Neopúšťaj nás
275 Nepochopiteľné, nesmierne tajomstvo
15 Nes, Gabrielu
53 Nesiem vám noviny
149 Nevinnosť premilá
106 Nový rok beží
191 O tajomstvách umučenia
467 Ó, Bože a Otče dobrotivý
246 Ó, Bože na výsosti
512 Ó, Bože, milosti, lásky zdroj
222 Ó, Bože, Otče, sveta Stvoriteľu
276 Ó, Bože, Pane náš z vysokosti
443 Ó, boží anjel, strážca môj
66 Ó, chýr preblahý
353 Ó, čisté Srdce Márie
60 Ó, divadlo krásne
180 Ó, hlava ubolená
156 Ó, hriešnici prešťastliví
155 Ó, Ježišu môj zranený
277 Ó, Ježišu náš najmilší
247 Ó, Ježišu náš najmilší
105 Ó, Ježišu, buď k pomoci (Na Nový rok)
120 Ó, Ježišu, môj priateľu
433 Ó, krásne svetlá otčiny
499 Ó, Kriste, veľký Kráľu náš
278 Ó, láska, nádej, spása
513 Ó, láskavý môj Bože
188 Ó, ľude môj, národe môj
394 Ó, Mária bolestivá
470 Ó, Mária, ctná ľalia
411 Ó, Mária, Kráľovná ružencová
412 Ó, Mária, lásky zdroj
360 Ó, Mária, Mať premilá
354 Ó, Mária, Panna čistá
356 Ó, Mária, Panna krásna
357 Ó, Mária, pozri na mňa
358 Ó, Mária, prespevuje
359 Ó, Mária, Prímluvnica naša
279 Ó, milí kresťania
157 Ó, môj Bože láskavý
495 Ó, najvyšší Otče z neba
519 Ó, Pastier náš roztomilý
225 Ó, Pôvodca nášho blaha
500 Ó, predrahá duše mojej cena
1 Ó, prekrásna Hviezda ranná
440 Ó, prekrásna ty ľalia
159 Ó, preveľká milosť
478 Ó, skloň sa, Bože, k prosbám
306 Ó, Spasiteľ všetkých ľudí
168 Ó, srdce kamenné
230 Ó, Srdce, poklad nebeský
449 Ó, šťastní boží sluhovia
428 Ó, svätý a spanilý
220 Ó, Trojica Najsvätejšia
248 Ó, trojjediný Bože
355 Ó, ty prekrásna
280 Ó, vitaj, Ježišu ty chlieb živý
161 Ó, zármutku, srdca smútku
508 Obeť konať tebe, Bože
460 Obeť svätú ti dávame
209 Obeť svoju veľkonočnú
16 Oblaky z neba
64 Od nás dávno túžený
468 Odpočinku večného daj
469 Odpočinutie večné
236 Omša sa už začína
158 Omša svätá, obeť zmierna
395 Oplakáva Mária
422 Oslávený mučeník náš
432 Oslavujme hviezdy jasné
229 Oslavujme najsvätejšie Srdce Ježišovo
451 Oslavujme slávne činy
493 Otče náš
496 Otče náš nebeský
497 Otče náš nebeský
17 Otec nebeský
514 Pán Boh náš nebeský
196 Pán Boh všemohúci z mŕtvych vstal
18 Pán Boh všemohúci, Sudca náš
122 Pán Boh, ktorý všetko stvoril
104 Pán časov
192 Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych
197 Pane mocný
471 Pane, do chrámu
472 Pane, Ježišu Kriste
536 Pange lingua
362 Pani anjelská
67 Panna čistá
363 Panna čistá (Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie)
328 Panna preslávna
364 Panna vznešená
369 Panna, teba uctievame
65 Pásli ovce valasi (Koleda)
520 Pastier duší nový prichodí
68 Pastieri, pastieri (Koleda)
544 Piesne nezaradené do kancionála
163 Plačte, ó, anjeli
69 Plesá Matka
70 Plesá svet
199 Plesaj, všetko stvorenie
71 Plesajte, kresťania (Koleda)
19 Po zlom páde
479 Pochválené nech je vždycky
488 Počuj prosby naše
72 Počujte radosť utěšenu
402 Počul som krásny hlas
403 Počúvajte vrúcny hlas
73 Počúvajte, kresťania (Koleda)
365 Pod tvoj plášť sa utiekame
310 Pod týmto číslom je v Kancionáli iný nápev adventnej antifóny.
309 Pod týmto číslom je v Kancionáli latinský nápev antifóny.
313 Pod týmto číslom je v Kancionáli latinský nápev antifóny.
315 Pod týmto číslom je v Kancionáli latinský nápev antifóny.
160 Poďakujme Kristu Pánu
249 Poďte, duše s radosťou
250 Poďte, obnovme obetu
162 Poďteže, hriešnici
413 Pôjdem v tejto chvíli šťastnej
164 Pôjdem, pôjdem, hľadať budem
260 Pokľakni na kolená
74 Ponáhľajme, pastuškovia (Koleda)
216 Poprosme Ducha Svätého
9 Poslaný je anjel
75 Pospešte sem (Koleda)
165 Pováž, ó, človeče
76 Povedzte nám (Koleda)
215 Pôvod blaha
78 Povstaňte v rýchlosti (Koleda)
502 Pozdravená buď úctivo
366 Pozdravená buď, Mária
361 Pozdravená buď, Matička
281 Pozdravená buď, Sviatosť oltárna
396 Pozdravujeme ťa
231 Pozdravujme Božské Srdce
325 Požehnaj nás z vysokosti
190 Pozri biedny, ó, človeče
186 Prápor Kráľa slávne veje
282 Pred tebou Ježišu
79 Pred tebou sa klaniame (Koleda)
167 Pred trón tvoj, ó, Kriste
372 Pred vekmi zvolená
367 Predivne spanilá
427 Prekrásny viery kvet
368 Preslávna panien Ochrana
166 Presväté znamenie, presvätý kríž
223 Pri tejto slávnosti (Na Božie telo) b) Pri tejto slávnosti
200 Priblížil sa deň radosti
480 Príď, ó, Bože, Duchu Svätý
301 Príď, ó, Pane milý
28 Príde Kristus
20 Príďže, náš milý Spasiteľ
408 Prijmi, Matka, veniec
485 Prísny Sudca nás hriešnikov
125 Pristúp, pristúp sem, hriešniku
321 Prosíme ťa
473 Ráč ľahké odpočívanie
253 Ráč nás, Pane, zbaviť
454 Radosťou dnes Cirkev spieva
370 Radosťou je moje srdce
283 Radosťou oplývam
201 Raduj sa, Cirkev Kristova
371 Raduj sa, Kráľovná nebeská
312 Raduj sa, nebies Kráľovná
203 Radujme sa všetci zbožne
284 Radujme sa, ó, kresťania
202 Radujte sa, ó, kresťania
29 Radujže sa, Panna slávna
373 Ranná Hviezda jasná
439 Róchus, vzor obetavosti
535 Rorate coeli
21 Roste, nebesá
169 Rozjímajme s pokornosťou
181 Rozjímať o umučení (Ku krížovej ceste)
420 Rozliehaj sa tvoja sláva
170 Rozmýšľajme dnes
374 Ruža duchovná
414 Ruža rajská spanilá
173 S pobožnosťou oslavujme
375 Salve Regina
81 Sem pospešte, nemeškajte (Koleda)
171 Sem, dcéra sionská
80 Sem, pastieri, pospiechajte
82 Sem, sem, Dieťatko
308 Slávna Matka Spasiteľa
376 Slávna si, Kráľovná
377 Slávne meno Márie
285 Slovu nekonečnému
86 Spasiteľ sveta zrodil sa
84 Spievaj a jasaj, zem celá
415 Spievajme Márii
436 Spievajme o krajanoch
204 Spoločne sa dnes radujme
438 Spôsobom podivným
378 Srdce pravde poddávaj (Na sviatok Obetovania Pána)
326 Srdce predrahé
174 Srdce puká od žalosti
172 Stála Matka bolestivá
404 Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme
379 Svätá Mária (Na Loretánske litánie
255 Svätú obeť začíname
418 Svätý Blažej, div múdrosti
448 Svätý boží Vendelín
429 Svätý Peter, svätý Pavol
123 Svätý pôst sa započína
425 Svätý Urban, teba my vrúcne žiadame
441 Svätý Václave
421 Svätý Vojtech, patrón náš
322 Svätý, svätý, svätý
85 Svetlo svetu dnes nastalo
34 Syn Boží sa nám narodil
474 Ta, kde naši bratia sú
541 Te Deum laudamus - [v Kancionáli].
424 Teba oslavuje
525 Teba, Bože, chválime
526 Teba, Bože, chválime
380 Teba, Matka, chválime
90 Tebe sa tu klaniame
288 Tebe žijem, Ježiš môj
290 Telo Krista a krv svätá
88 Tichá noc
405 Tie šaštínske zvony
381 Tisíc ráz buď nami ctená
382 Tisíc ráz buď pozdravená
233 Tisíc ráz buď pozdravené
383 Tisíc ráz pozdravujeme teba
434 Tisíc rokov preletelo
111 Traja králi uzreli
112 Traja slávni králi
205 Tretieho dňa vstal
113 Tri zázraky sa dnes stali
256 Tu skrúšení v prach padáme
444 Tvoje meno z povďačnosti
175 Tvoje muky ospevujem
458 Ty koruna panien čistá
257 Ty si, Pane, v každom chráme
409 Tys’ Matka Božia odveká
23 Tys’, Panna plná milosti
176 Umučenie drahého Pána
189 Umučený Kristus Pán
206 Utešený nám deň nastal
89 Už Slnko z hviezdy vyšlo
177 Už som dosť pracoval
22 Už z neba posol schádza
442 V deň slávny vitaj
207 V deň vzkriesenia Jezu Krista
386 V každú chvíľu
523 V sedmobrežnom kruhu Ríma (Pápežská hymna)
25 V spôsobe chleba (Po pozdvihovaní)
522 V srdci Ríma
26 V temnosti Otcovia
476 V ten deň hnevu
87 Vec predivná, neslýchaná
446 Večnou slávou venčený
226 Večný náš Kráľ a Najvyšší
292 Velebíme, Kriste, teba
291 Velebme, kresťania
293 Veľkú milosť udeľuješ
518 Veľký kňaz k nám dnes prichádza (Na uvítanie biskupa)
510 Veľmi milujem ťa, Bože
534 Veni Sancte Spiritus
543 Veni, Creator - [v Kancionáli].
107 Veseľ sa, ľudské stvorenie
385 Veseľ sa, nebies Kráľovná
24 Veselo spievajme
91 Veselosť veľká (Koleda)
93 Veselým hlasom spievajme
533 Vidi aquam [v Kancionáli]
295 Vitaj milý Jezu Kriste
384 Vitaj, Kráľovná nebeská
296 Vitaj, najsvätejšie
92 Vitaj, náš Ježiško narodený (Koleda)
83 Vitaj, ó, Ježiško narodený (Koleda)
298 Vitaj, spása duší
407 Vitaj, tisíc ráz vitaj, ó, Mária
96 Vítame ťa, sväté Dieťa (Koleda)
208 Víťaz Kristus
494 Všemohúci večný Bože
94 Vstávajte, pastieri
95 Vstávajte, pastieri, berte sa (Koleda)
213 Vstúpil Kristus Pán do neba
258 Vstupujem do chrámu
453 Vy, hrdinskí Krista mučeníci
406 Vykvitla ruža
475 Vysloboď od smrti
489 Vyslyš, ó, Pane náš
234 Vzdajme chválu, česť i slávu
294 Z hlbín srdca skrúšeného
286 Z neba na zem zostupujte
108 Z neba prišiel k nám
287 Z neba stúpte, anjeli
97 Z Panny Pán Ježiš je narodený
289 Z trónu slávy zostupuje
459 Za česť božiu rozhorlení
483 Zachovať nás v každej dobe
259 Začína sa konať
210 Základ Cirkvi je na skale
416 Zaleť piesňou každá duša
99 Zaspievajme si veselo
297 Zavítaj z nebies výsosti
388 Zaznite piesňou, údolia
477 Zbav nás večnej smrti, Pane
389 Zdravas, Hviezda morská
314 Zdravas, Kráľovná
311 Zdravas, Kráľovná nebeská
30 Zdravas’, krásna Pani anjelská
31 Zdravas’, Mária
33 Zdravas’, Mária, krásna
390 Zdravas’, Mária, milosti plná
387 Zdravas’, ó, slávna Panna
392 Zdravas’, Ruža nebeská
32 Zdravas’, zdravas’, ó, Mária
391 Zdravas’, zdravas’, ó, Mária
299 Zdrav’ buď Kriste najmocnejší
393 Zdrav’ buď, zdrav’ buď, Kráľovná neba
521 Zdroj múdrosti, Bože v nebi
450 Zhliadni na nás z výšky
211 Žiaľ v radosť sa už premenil
319 Živý chlebe
254 Zmiluj sa, Bože, z výsosti
235 Znej, pieseň, srdcom lásky
447 Zvelebujme hlasom spevným
98 Zvestujem vám radosť (Koleda)
© SSV 2009. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu týchto stránok je bez predchádzajúceho písomného súhlasu SSV výslovne zakázané.         Powered and designed by NWS