Z histórie/Členstvo/


Vývoj členstva SSV od vzniku až do roku 1953, keď členskú základňu zlikvidoval komunistický režim: