Archív SSV/
Archív
Fond Archívu SSV v Trnave obsahuje archívne dokumenty:
  • vydavateľskej, knižničnej, časopiseckej činnosti
  • LVO SSV (literárno-vedného odboru)
  • z dejín Cirkvi na Slovensku
  • korešpondenciu cirkevných dejateľov u nás i v zahraničí
  • literárnej družiny Slovenského učeného tovarišstva, Hamuljakovho spolku a Osvaldovej družiny
  • korešpondenciu stredovekých listín.

Druhá časť fondu Archívu SSV v Trnave z bezprostredného
života SSV je chronologicky zapísaná podľa rokov od roku 1857
v scríniách, ladulách a vo fascikloch.
Bádatelia majú možnosť vyhľadávania v mennom, predmetovom,
tématickom registri a tiež možnosť štúdia.

Štúdium dokumentov je možné po dohode.
Kontakt: Mgr. Jozef Škoda 033/5907736 - 38