Kontakty/Sekretariát riaditeľa SSV/

sekretariát: 033 / 5907711

spojovateľka tel: 033 / 5907719

fax: 033 / 5907760

e-mail: ssv@ssv.sk

.

 

adresa:

Spolok sv. Vojtecha,

Radlinského 5, 917 01 TRNAVA

-----------------------------------

číslo účtu 645212/0200

IČO 00179141

DIČ 2021147480