Kontakty/Katolícke noviny/

Matúšova 22

P.O.Box 9

810 01 Bratislava

 

Redakcia KN:

tel: 02 / 5930 69 11

fax: 02 / 59 30 69 55

e-mail: posta@katnoviny.sk

www.katnoviny.sk 

 

Riadková inzercia

tel: 02/43630061

e-mail: riadkova@katnoviny.sk

 

Plošná inzercia

tel: 02/43630062

e-mail: plosna@katnoviny.sk

 

Marketing:

tel.: 02/43630112, 02/43630113

e-mail: marketing@katnoviny.sk

  

Distribúcia - objednávky Katolíckych novín, predplatné:

tel: 02 / 43642194, 02 / 43642195

fax: 02 / 43642196

e-mail: distribucia@katnoviny.sk