Súčasnosť/Orgány SSV/Kontrolná a rozhodcovská komisia SSV/

1. Ing. Viktor Marko, Trnava – predseda KaRK

2. Ing. Anton Vaľko, Košice

3. JUDr. Alica Harišová, Plevník – Drieňové

4. Ing. Jozef Gazdík, Žilina – Bánová

5. Ing. Stanislav Hošala, Ružomberok