Z histórie/Členstvo/
Vývoj členstva SSV od vzniku až do roku 1953, keď členskú základňu zlikvidoval komunistický režim: