Knižnica SSV/Katalóg/
AutorNázov
ACKERL JOHANNPanna Maria Lurdská alebo Kto má pravdu?: Obrana p...
ADÁMEK JAROLÍMVýklad prvních tří kapitol Geneze / Stejskal, Zden...
ADÁMEK KAREL VÁCLAVSlovenskem. Díl 2 / Adámek, Karel Václav. - Praha ...
ADRICHOMIUS CHRISTIANUSWypsanj Města Geruzalema y Předměstj geho. W gakém...
ALBANESE GIOVANNIZ pokladnice múdrosti / Výška, Adam. - 1. vyd.. - ...
ALBANESE GIOVANNINový kvas / Vek, Ferko. - 1. vyd.. - Rím : Slovens...
ALFONZ Z LIGUORI SV.Deviatnik k Božskému Srdcu / Rom, Robert. - 2.vyd....
ALLOISIO MARIASvätá Alžbeta Uhorská / Smržík, Štefan. - Trnava :...
ALSZEGHY JÁNOSVisszatekintés a P.M.K.E. nagyszombati fiókjának n...
ALTH MARTINNečo o cirkewnom majetku a kňazských statkoch: Otá...
ALZOG JOHANNESUniversalgeschichte der christlichen Kirche. Lehrb...
AMADE JOSEPHUSPanegyricvs Divo Francisco Xaverio Dictvs, Dum Inc...
AMORT EUSEBIUSDisquisitiones Dogmaticae De Controversis In Theol...
ANDRAŠČÍK JÁNŠenk Palenčený / Andraščík, Ján. - B. Bistřica : F...
ANDREJKOVICS JOANNES NEP.Monimentum Pietatis In Solemni...J. Simor / ANDREJ...
ANTOINE PAULO GABRIELETheologia Moralis Universa, Complectens Omnia Moru...
APPEL Oznámenj / Appel. - Pest : b.n., 1851. - [1] s.
ARES RICHARDPríručka odborárskej výchovy / Porubčan, Štefan. -...
ARGOLI ANDREASCalendarium Tyrnaviense Ad Annum Christi M. DC. XC...
ARISTOTELES Ethicorvm Aristotelis Ad Nicomachvm Libri Decem. I...
ASCHER THEODORAbschiedsrede des Lehrers...Schűler dee 8. Gymnasi...
AUGUSTIN BEDŘICHZákladní náboženská nauka (apologetika) / Augustin...
AUGUSTÍN Duchovná rukoväť a Rozhovory duše s Bohom: Podľa t...
AUGUSTÍN SV.Výklad k prvnímu listu sv. Jana: Šestá patristická...
AUGUSTÍN SV.Bekenntnisse des heiligen Augustinus: ...Ueberblic...
AUGUSTINUS AURELIUS[ Opera Omnia]. Tomus 4: Qvartvs Tomvs Opervm Divi...
AUGUSTYN JÓZEFDuchovné cvičenia v praxi / Mydla, Jozef. - Trnava...
AUGUSTYN JÓZEFBolo mu ho ľúto...: Exercície opierajúce sa o Duch...
AUSIM GEORGMariengruss. Gebet=und Erbauungsbuch für katholisc...
AVANCIUS NICOLAUSVita Et Doctrina Jesu Christi, Ex Quatuor Evangeli...
BAAR JINDŘICH ŠIMONCestou krížovou: Román / Gráf, Štefan. - Trnava : ...
BABCSEK ANDREASTtheses Ex Universa Theologia, Quas Autoritate Con...
BABIRÁT MARIÁNBíňovce (1330-1995) / Babirát, Marián. - 1. vyd.. ...
BAERNKOPF JOANNESMethodus recte gubernandi parochiam, et dirigendi ...
BAERNKOPF JOANNESMethodus recte gubernandi parochiam, et dirigendi ...
BAGIN ANTONSvätý Vojtech / Šášky, Ladislav. - 1., slov. vyd.....
BAJAN SILVESTERHovor, Pane, Tvoj sluha počúva: Rozjímania: 1. die...
BAJZA JOZEF IGNÁCAntidoton /gr./: Katholika-Béli Vallás Magyar Orsz...
BÁLENT BORISZ minulosti knihy na Slovensku: Knihovedný sborník...
BALOGH KÁROLYMadách az ember és a költő / Balogh, Károly. - Bud...
BARÁCZIUS JOZEFKatechizmus v kázňach: Sv.1: O viere / Milan, Vikt...
BARBARIČ SLAVKOModli sa srdcom: Modlitebná príručka / Merkovičová...
BARBARIČ SLAVKOModli sa srdcom: Modlitebná príručka / Merkovičová...
BARBARIČ SLAVKOModli sa srdcom: Modlitebná príručka / Merkovičová...
BARBET JEANLurdy: Som Nepoškvrnené Počatie / Havrilla, Mikulá...
BARCSAI JOSEPHUSPanegyricvs DivoIgnatio Dictvs, Dvm Inclita Facvlt...
BARDTKE HANS/ Slabý, Jindřich . - 1. vyd.. - Praha : Vyšehrad,...
BARKÓCZY FRANCISCUSEpistola Pastoralis Ad Archi-Episcopatus Atrigonie...
BAROKOVÁ TERÉZIAKeď Boh volá / Neumannová, Barbora. - 1., vyd.. - ...
BAROKOVÁ TERÉZIANajkrajší dar / Neumannová, Barbara. - Bratislava ...
BARS MEGYE KÖZÖNSÉGEFőlséges Uralkodó / Bars, Megye Közönsége. - Nitrá...
BÁRTA JANKatechetický Kurs / Bárta, Jan. - B.m. : Sekretari...
BÁRTA JAN B.Syntéza učení víry: II. Semestr: 1. sv. / Bárta, J...
BÁRTA JAN B.Syntéza učení víry: II. Semestr: 3. sv. / Bárta, J...
BARTAKOVICS ADALBERTUSDictio, qua venerabili clero vicarials districtus ...
BARTEK HENRICHPríspevok k dejinám slovenčiny / Bartek, Henrich. ...
BARTHOLOTTI JOANNES NEPExercitatio Politico - Theologica In Qva De Libert...
BARTKOVICS ADALBERTÖröm - Érzetül Fő Tisztelendő Kis - Apponyi....Fén...
BARTKOVICS JOSEPHUSAssertiones Theologicae De Augustissimo Verbi Inca...
BARTKOVICS JOSEPHUSAssertiones Ex Universa Theologia / Koller, Ignati...
BARTÓKOVÁ ELEONÓRAĽudová výšivka v okolí Trnavy: Regionálna bibliogr...
BARTÓKOVÁ ELEONÓRAOsobnosti Trnavy: Biobibliografický slovník / Bart...
BARTÓKOVÁ ELEONÓRASpisovatelia a ilustrátori pre deti a mládež trnav...
BARTÓKOVÁ ELEONÓRAGejza Vámoš (22.12.1901-18.3.1956) / Bartóková, El...
BARTÓKOVÁ ELEONÓRAFraňo Štefunko: Personálna bibliografia / Bartókov...
BARTÓKOVÁ ELEONÓRAIvan Krasko: Personálna bibliografia / Bartóková, ...
BARTÓKOVÁ ELEONÓRASpevokoly v Trnave. 1. časť: Robotnícky spevokol B...
BARTÓKOVÁ ELEONÓRABibliografia robotníckych tlačí na Trnavsku: (K 30...
BARTÓKOVÁ ELEONÓRAIgnác Bizmayer: personálna bibliografia / Bartókov...
BARTÓKOVÁ ELEONÓRASpevokoly v Trnave. 2. časť: Detské, študentské, u...
BARTÓKOVÁ ELEÓNORAJozef Šturdík: Personálna Bibliografia / Bartóková...
BARTOLINI BARTOLINOMoja kniha náboženstva 1: Text na vyučovanie katol...
BARTOLINI BARTOLINOMoja kniha náboženstva 2: Text na vyučovanie katol...
BARTOLINI BARTOLINOMoja kniha náboženstva 3: Text na vyučovanie katol...
BARTOLINI BARTOLINOMoja kniha náboženstva 4: Text na vyučovanie katol...
BARTOLINI BARTOLINOMoja kniha náboženstva 5: Text na vyučovanie katol...
BATTHYÁN JOSEPHUSJOsephus Sanctae Romanae Ecclesiae Tituli Sancti B...
BATTHYÁNYI ALOYSIUSAssertiones Ex Vniversa Theologia...Alexandri Rudn...
BAULDRY MICHAELManuale Sacrarum Caeremoniarum, Juxta Ritum S. Rom...
BAUR BENEDIKTŽivot ve světle liturgie: Liturgická rozjímání na ...
BAUR BENEDIKTŽivot ve světle liturgie: Liturgická rozjímání na ...
BAZIN RENÉObilie dozrieva / Lomský, I.. - Trnava : Spolok sv...
BÁŽIK ANDREJHospodárska nauka o obrábaní, hnojení a obsievaní ...
BEA AUGUSTINUSPieseň piesní: Nový latinský výklad s masoretským ...
BEAUDRAN Príkladné a obzláštné historie z naghodnowernegšíc...
BEAUDRAN Príkladné a obzvláštné Historie z naghodnowerších ...
BECANUS MARTINUSManuale Controversiarum In V. Libros distributum: ...
BECK R.Das Kindes Gebetbuch für Kirche, Haus und Schule: ...
BECKX P. J.Der Monat Mariä: [Mariin mesiac, modlitby a piesne...
BEDNÁRIK RUDOLFĽudový nábytok / Bednárik, Rudolf. - Turč. Sv. Mar...
BEHA BENEDICTAPríď Tvoje kráľovstvo : Otčenáš s Františkom z Ass...
BÉKEFI REMIGA káptalani iskolák története Magyarországon 1540-...
BEL MATEJ(Compendium Hungariae geographicum...)Partes IV / ...
BEL MATEJCompendiolvm Regnorvm Slavoniae, Croatiae, Dalmati...
BEL ROBERTRerum Hispanicarvm Scriptores Aliqvot, quorum nomi...
BÉLA JOSEPHUSDum Assertiones Potissimum E Quinque Libris Decret...
BELEHÁZSKI BARTAL GYÖRGYLimitátia gak Remeselnickég tak ag Čeládnég Mzdi S...
BÉLIK JOSEPHUSIosepho BéLIk, pIo AntIstItI sVo ClerVs sCepVsII o...
BĚLOHLÁVEK MILOSLAVPlzeňské veduty / Bělohlávek, Miloslav. - Plzeň : ...
BENČIC ANTONManna Spasitelná to gest: Pána Géžiša wlastneho sw...
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000