Kontakty/Tlačiareň/

 

 

 

033/ 5907737

prevádzka tlačiarne - od 7.00 hod. do 15.00 hod