Z histórie/Vznik/

Vznik, dejatelia, vydavateľská činnosť, členstvo

 

14. september 1870 – prvé valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha v sídle Spolku – v Trnave.

 

Radlinskému ako zakladateľovi Spolku svätého Vojtecha, ktorý obetoval nielen čas, peniaze, um pre dobro národa, sa dostalo nevďaku tým, že bol zvolený iba za "čestného podpredsedu"

 

r. 1870 – v Spolku sv.Vojtecha začali vychádzať Radlinským založené Katolícke noviny

 

r. 1871 – Spolok začal vydávať:

- školské učebnice pre ľudové školy

- Pútnik svätovojtešský a členské (podielové) knihy pre členov SSV

 

r. 1878 – odstúpenie prvého správcu (riaditeľa) Juraja Slottu a funkciu správcu dočasne prevzal František R. Osvald

 

r. 1879 – zomrel zakladateľ, literát a pedagóg, národovec a buditeľ PhDr. Andrej Radlinský

 

Spolok sv. Vojtecha prežil marenie svojej činnosti, ale bojoval o svoju existenciu.

V týchto nežičlivých časoch boli oporami Spolku sv. Vojtecha osobnosti : Pavol Novák, Andrej Kubina, Martin Kollár

 

r. 1918 – rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik ČSR – mimoriadne valné zhrormaždenie zvolilo nový výbor a vyhlásilo obnovu členstva.

V nových podmienkach sa činnosť SSV začala oživovať

 

r. 1923 – Spolok zakúpil v Trnave kníhtlačiareň LEV a tlačiareň ADALBERTINUM.

Bolo rozšírené vydavateľstvo, vytvorili sa edície pre mládež, bolo zriadené kníhkupectvo, upevnila sa organizácia členstva.

Spolok mal tlačiareň, kniháreň, bolo zriadené Múzeum Františka R. Osvalda, dobudovával sa archív a knižnica.

Niekoľko misií SSV do USA po prvej svetovej vojne i neskôr upevnilo Spolok aj finančne a získalo mu v Amerike. takmer 10.000 členov.

Americkí Slováci – členovia Spolku sv. Vojtecha – sa svojimi finančnými zbierkami pričinili o rozvoj činnosti SSV

SSV zvyšoval počet vydaní kníh i periodík, zlepšoval tlačiaren, kniháreň, doplňoval svoje múzejné a literárne zbierky, pokračoval v budovaní knižnice.

Rozvoj Spolku potvrdzoval aj rast členstva a jeho rozšírenie do všetkých kútov Slovenska i za hranice.

 

r. 1951– SSV bolo odňaté vydavateľské právo, nastalo poštátnenie kníhtlačiarne a knihárne, odobratie Múzea Františka R. Osvalda (do Západoslovenského múzea v Trnave), zánik časopisov

 

r. 1953 – SSV – organizácia, ktorá mala vyše 247 000 členov doma i za hranicami musela zrušiť členskú základňu

 

december 1989 –začala sa obnova Spolku sv. Vojtecha, budovala sa nová členská základňa s miestnymi skupinami SSV a obnovilo sa zasielanie kalendára – Pútnika svätovojtešského a podielovej knihy členom.

 

Bol zvolený nový Výbor SSV a schválené i potvrdené nové Stanovy SSV.

 

Počet členov postupne narastal a dosiahol vyše 110 000 členov

 

Spolok sv. Vojtecha od roku 1870 vydal viac ako 33 miliónov kusov kníh a vyše 200 miliónov čísiel novín a časopisov. je vydavateľom Katolíckych novín, Duchovnáho pastiera, Liturgie, Adoremus Te.