Informačný servis/

Radi by sme sa poďakovali všetkým našim sympatizantom,

fyzickým a právnickým osobám,

ktoré darovali 2 % zo svojich daní,

čím podporili činnosť Spolku svätého Vojtecha.

Úprimná vďaka za Vašu podporu.

...............

Spolok sv. Vojtecha

Radlinského 5, 917 01 Trnava

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

IČO: 00179141

číslo účtu 645212/0200

.............

Informácie: tel. 033/5907733; e-mail: clen@ssv.sk

.....

Tlačivo Vyhlásenie tu 

Potvrdenie o zaplatení dane tu 

................ ......

-----

-

 

.......................................................................................................................................................
 ......
Člen SSV na rok 2013 dostane:
• Pútnik svätovojtešský • podielovú knihu Edita Steinová• DVD s filmom
- vreckový kalendárik s kupónmi

Informácie - tel. 033/5907752, 53; e-mail: clen@ssv.sk

-----

..................................................................................................................................................... ....
Exkurzie v SSV
Spolok svätého Vojtecha v Trnave ponúka možnosť organizovať exkurzie,
ktorých cieľom je priblížiť návštevníkom jeho históriu od vzniku až po súčasnosť.
 Navštíviť môžete historickú zasadačku či knižnicu.
V prípade záujmu sa môžete nahlásiť u Mgr. Matulovej na tel. čísle 033/ 5907728 alebo na e-mailovej adrese j.matulova@ssv.sk.
.................
 ......