Z histórie/Pred vznikom/

- Prvé slovenské knihy vydávala už Trnavská univerzita (1635 – 1777) vo svojej na tú dobu dobre zriadenej kníhtlačiarni (1646 – 1777).

 

- Slovenské učené tovarišstvo svojimi vydaniami šírilo vzdelanosť i kultúru od roku 1792

 

- r. 1800 – po zániku Slovenského učeného tovarišstva vznikol Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej, ktorý sa pokúsil kráčať v intenciách Tovarišstva

 

- r. 1850 – Ján Palárik založil v Banskej Štiavnici noviny Cyrill a Method

 

- r. 1857 – Dr. Andrej Radlinský prevzal vedenie novín Cyrill a Method.

 

- V novinách uverejňoval aj myšlienky a správy o potrebe spolku pre Slovákov, ktorý by vydávaním kníh šíril vzdelanosť, mravnosť a kresťanské ideály.

 

- Po 13 rokov sa Andrej Radlinský dočkal úspechu