Členstvo SSV/
K 1.1.2012 mal Spolok 104 487 členov. Najväčšia skupina členov je v Prešove s 1100 členmi. Člen má zaručené:
  • 2 dobré knižné tituly - Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu.
  • 15 % zľavu na knihy SSV.
  • Na sviatok svätého Vojtecha kažký kňaz, ktorý je členom SSV, slúži svätú omšu za členov SSV.

  • Prihlasovanie nových členov prebieha bez obmedzenia.
PODMIENKY členstva --------• • • Zápisné: 1 EUR riadny člen - s preukazom
10 EUR spoločenstvo; 500 EUR zakladajúci člen. • Členský ročný poplatok pre riadneho člena a spoločenstvo je 5 EUR. /* • V roku prihlásenia sa platí zápisný a členský poplatok, t. j. 6 EUR (platba za preukaz je vo vstupnom poplatku). • Zakladajúci člen platí len jednorazový zápisný poplatok. • Členstvo po zomrelom členovi može prebrať rodinný príslušník. • Riadny člen, ktorý chce dostať zásielku priamo poštou, nie cez dôverníka resp. predajňu SSV, zaplatí o 2 EUR členského navyše, t. j. 7EUR-------- Člen SSV na rok 2013 dostal: • Pútnik svätovojtešský • podielovú knihu Edita Steinová • DVD s filmom Popieluzsko a vreckový kalendárik s kupónmi.
Informácie a prihlasovanie:

Ústredie členstva SSV, Radlinského 5, 91785 Trnava
tel. 033 / 590 77 53 - 52, 5907733
e-mail: clen@ssv.sk
Prihlasovanie je možné v predajniach SSV i u jednateľov SSV
............ Pri platení členských poplatkov : Platbu môžete uhradiť aj priamo na účet SSV 645212 banka 0200 – VUB. Do variabilného symbolu však musíte uviesť číslo preukazu - lomítko nahraďte nulou napr. 211/ 21 bude vo var. symbole 211021 - kvôli identifikácii platby