Členstvo SSV/Podmienky a výhody členstva/
Člen má zaručené:
  • 2 dobré knižné tituly - Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu.
  • 15 % zľavu na knihy SSV.
  • Na sviatok svätého Vojtecha kažký kňaz, ktorý je členom SSV, slúži svätú omšu za členov SSV.
  • Prihlasovanie nových členov prebieha bez obmedzenia.

Členský podiel tvoria Pútnik a podielová kniha

 

a DVD


PODMIENKY členstva --------• Zápisné: 1 EUR riadny člen - s preukazom
10 EUR spoločenstvo; 500 EUR zakladajúci člen. • Členský ročný poplatok pre riadneho člena a spoločenstvo je 5 EUR. /* • V roku prihlásenia sa platí zápisný a členský poplatok, t. j. 6 EUR (platba za preukaz je vo vstupnom poplatku). • Zakladajúci člen platí len jednorazový zápisný poplatok. • Členstvo po zomrelom členovi može prebrať rodinný príslušník. • Riadny člen, ktorý chce dostať zásielku priamo poštou, nie cez dôverníka resp. predajňu SSV, zaplatí o 2 Eurá navyše, t. j. 7EUR

Informácie a prihlasovanie:

Ústredie členstva SSV, Radlinského 5, 91785 Trnava
tel. 033 / 590 77 53 - 52, 5907733
e-mail: clen@ssv.sk
Prihlasovanie je možné i v predajniach SSV.