Súčasnosť/Orgány SSV/Výbor SSV/

Zoznam členov Výboru SSV, zvolených na Valnom zhromaždení SSV dňa 7.5.2011

 

1. Mons. ThLic. Vendelín Pleva, riaditeľ SSV, Trnava

2. JUDr. Jozef Opatovský, Trnava

3. ThLic. Daniel Dian, Bratislava

4. Ing. Habovštiaková Mária, Krivá

5. Ing. Bošnák Štefan, Trnava

6. Doc. Peter Čerňanský, PhD., Senec

7. Ing. Vladimír Chlebana, Trenčín – Istebník

8. PaeDr. Jakub Halčák, Prešov

9. Ing. Ľubomíra Haršanyová, Trnava

10. Mgr. Anna Olejníková, Chrast n/Hornádom

11. Ing. Marian Sabo, Žilina - Solinky

12. Mgr. Roman Šemrák, Veľká Franková

13. Mgr. Margita Jablonská, Banská Bystrica

14. Ing. Jozef Vaľka, PhD., Očová

 

 

Za jednotlivé diecézy, menovaní diecéznymi biskupmi

 

15. +Mons. Ján Orosch – menovaný KBS

16. Mgr. Branislav Popelka, Trnavská diecéza

17. Mgr. Štefan Fábry, Žilinská diecéza

18. Mons. Mgr. Ľubomír Štefaňák, Spišská Kapitula

19. Mons. ThLic. Vladimír Farkaš, Banskobystrická diecéza

20. ICLic. Rastislav Suchý, Rožňavská diecéza

21. Dr. Róbert Horka, Nitrianska diecéza

22. Mgr. Ján Hudec, Bratislavská diecéza

23. Mgr. Aurel Halajčík, Košická diecéza

24. Mgr. Michal Chuda, Ordinariát ozbrojených zborov

25. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. Prešov