Súčasnosť/Orgány SSV/Predsedníctvo SSV/

1. +Mons. Ján Orosch – predseda SSV

2. Mons. ThLic. Vendelín Pleva – riaditeľ SSV

3. JUDr. Jozef Opatovský – podpredseda SSV

4. ThLic. Daniel Dian – tajomník SSV

5. Ing. Vladimír Chlebana

6. Ing. Ľubomíra Haršányová

7. Doc. Peter Čerňanský