Členstvo SSV/Podielové knihy/
Na rok 2012 dostali členovia popri PúTNIKU, podielovej knihe Na Petrovom stolci II i DVD BELLA
Prehľad podielových kníh v r. 1991 - 2009

 

Rok / Názov / Autor

1991 / Naša národná svätina - Bazilika v Šaštíne / Hadrián Radváni *

1992 / Rôzne tituly z vydaní SSV

1993 / Misionár v Japonsku / Pedro Aruppe

1994 / Svetlo vo tmách / Ľudovít Hlaváč*

1995 / Obor kresťanstva / Yves Yvonides

1996 / Sklenená ovečka / Marianna Komorová*

1997 / Fráter Johannes / Jozef Branecký*

1998 / Mních medzi vlkmi / Wilhem Húnerman

1999 / Za nami je len Boh / Hans Killian

2000 / Mať moja, mať moja / Anton Habovštiak*

Poštopkané srdcom / Daniela Palková*

2001 / Za bronzovou bránou / Jacques Martin

2002 / Boli soľou a svetlom / R.Letz, P.Šturák, J.Zentko, A.Habovštiak*

2003 / Dejiny našej Cirkvi I / Viliam Judák*

2004 / Na misijných cestách II / Jozef Tomko*

2005 / Dejiny našej Cirkvi II / Viliam Judák*

2006 / Dievča zo Sieny / Louis de Wohl

2007 / Každý deň so svätými I / Viliam Judák, Daniel Dian*

2008 / Každý deň so svätými II / Viliam Judák, Daniel Dian*

2009 / Na životných cestách / Jozef Tomko*

DVD s animovaným filmom o sv. Antonovi Paduánskom

2010 / Brigita Švédska / Barbara Gunterová-Haugová

DVD s hraným filmom FATIMA

2011 / Na Petrovom stolci I. / Viliam Judák*

DVD s filmom Molokai

2012 / Na Petrovom stolci II. / Viliam Judák*

DVD s filmom Bella

2013 / Edita Steinová / Ursula Kochová

DVD s filmom Popieluszko - Sloboda je v nás

 

 

 

Poznámka: * tituly sú od slovenských autorov