Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

8. apríl

Sv. BEÁTA, rehoľníčka

Pôvod mena: z lat. beata – blažená. Beáta bola dcéra vojvodu Henricha z Meklenburska (Nemecko). Vstúpila do rehole klarisiek; žila v kláštore v Ribnitzi a počas celého svojho rehoľného života bola vzorom pokory, kajúcnosti a lásky k blížnemu. Zomrela 8. apríla 1399 v Ribnitzi v povesti svätosti. V zoznamoch svätých sa nachádza (6. septembra) aj ďalšia svätá tohto me- na. Uvádza sa spoločne so svätými San- ciánom a Augustínom, ktorí podstúpili mučenícku smrť v meste Sens (na juho- východ od Paríža) v niekdajšej Galii, terajšom Francúzsku. Tu ich popravili počas prenasledovania cisára Aureliána (270 – 275). Beátu a Sanciána pochovali v blízkosti mesta Sens, kde už v čase Konštantína Veľkého (v prvej polovici 4. storočia) bol postavený kostol na ich počesť. Okolo r. 730 kostol zrúcali mohamedánski Saracéni, ktorí sa vtedy cez Španielsko tlačili do Francúzska. Krypta mučeníkov sa však zachovala. V r. 877 preniesli pozostatky mučení- kov do obce Saint Pierre le Vif, kým ich napokon v čase Francúzskej revolúcie nepreniesli do senskej katedrály.