Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

8. júl

Sv. IVAN, pustovník

Pôvod mena: z hebr. Jochánan – Boh je milostivý, Bohom daný. Bol syn nitrianskeho kniežaťa Pribinu. Znechutený politickým chao- som a nepokojmi utiahol sa do ústrania a žil ako pustovník. Neskôr sa vybral na územie Čiech, našiel si jaskyňu a prežil štyridsaťdva rokov v tvrdej askéze, vpráci, modlitbách a rozjímaní. Podľa starej legendy sa rozhodol po tomto čase opustiť pustovňu, kde nemal pokoj, pretože ho tu často pokúšal zlý duch. Pri odchode sa stretáva so sv. Jánom Krstiteľom, ten mu dal do rúk kríž, ktorý mal postaviť v jaskyni. Pred krížom zlé mocnosti opusti- li jaskyňu. Toto miesto sa dodnes volá Svätý Ján pod Skalou. Neďaleko pustovne už v tom čase bol pri rieke Berounka hrad Tetín, sídlo kniežaťa Bořivoja. Pri poľovačke sa knieža raz ocitol pred jas- kyňou, v ktorej hľadala záchranu srnka, ktorú prenasledoval knieža. Po krátkom rozhovore Bořivoj videl, že sa stretol s mužom svätého života. Prejavil mu svoju úctu a ponúkol pustovníkovi bývanie na hrade. Pustovník pozvanie prijal, kázal na hrade Božie slovo, požehnal Bořivoja a jeho ženu Ľudmilu a vrátil sa do pustovne. Pred odchodom ešte poprosil kňaza Pavla, z rúk ktorého prijal Eucharistiu, aby ho v jaskyni navštívil. Kňaz ho pri návšteve jasky- ne našiel chorého a pripravil ho na smrť. Krátko nato r. 882 zomrel. Bořivoj ho podľa jeho želania dal s úctou pochovať pri jaskyni, kde neskôr nad hrobom postavil kostol, ku ktorému pribudol benedik- tínsky kláštor. Vikonografii je zobrazený pri jaskyni, v habite pustovníka, nie- kedy so srnkou, v pozadí s krížom.