Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

21. júl

Sv. VAVRINEC z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena: z lat. Laurentius – po- chádzajúci z mesta Laurentium; tiež lau- rus – vavrín, vavrínom ovenčený. Svätý Vavrinec, vlastným menom Jú- lius Cézar Russo, sa narodil 22. júla 1559 vBrindisi v Taliansku ako syn zámož- nych rodičov. Po skorej smrti svojich ro- dičov sa ako 16-ročný rozhodol vstúpiť do rehole kapucínov, pričom prijal rehoľ- né meno Vavrinec. Na štúdiách v Padove aBenátkach získal teologické vzdelanie. Bol vysvätený za kňaza, horlivo pracoval na reforme Cirkvi na území Talianska, Nemecka, Česka. Keď mal 43 rokov, stal sa generálnym predstaveným rehole. Bol známy ako kazateľ, horli- vý apoštol, diplomat, sprostredkovateľ medzi panovníkmi. Pričinil sa o víťazstvo nad Turkami pri Belehrade 11. októbra 1601. Vyko- nával diplomatickú misiu v Taliansku, na panovníckych dvoroch Rakúska, Bavorska, Španielska, Francúzska. Zomrel v Lisabone 22. júla 1619. Pochovaný bol v Španielsku na cintoríne pre chudobných. Zanechal po sebe literárne a teologické dedičstvo. Veľkú pozornosť venoval mariológii. Nazývaný je aj dru- hým Petrom Kaníziom. V diele Lutheranismi Hypotyposis sa snažil spochybniť Lutherove učenie a obhájiť katolícke učenie. Kanoni- zoval ho Lev XIII. r. 1881. Ján XXIII. ho vyhlásil za učiteľa Cirkvi r. 1959. Je patrónom rehole kapucínov. Vikonografii je zobrazený v hnedom kapucínskom habite. Exis- tuje obraz podľa skutočnosti Vavrinca na smrteľnej posteli, nachá- dzajúci sa dnes v kláštore klarisiek. Jeho atribútmi sú obraz Matky Božej, Dieťa Ježiš, kríž, kniha, pero, lebka, ľalia, anjel s korunou.