Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

22. júl

Sv. MÁRIA MAGDALÉNA

Pôvod mena: hebr. Magdalena – veža rýb. Podľa biblickej správy pochádzala zMagdaly pri Galilejskom jazere. Ježiš z nej vyhnal sedem zlých duchov (po- rov. Mk 16, 9; Lk 8, 2). Odvtedy sa ráta do okruhu jeho učeníkov a spolu s inými ženami sa stará o skupinu, ktorá s ním putuje. Bola prítomná počas ukrižovania a smrti Ježiša, pri jeho snímaní z kríža a pri pohrebe. Bola jednou z troch Márií, ktoré sa vybrali k hrobu, aby pomazali telo Ukrižovaného, ale našli prázdny hrob. Jej sa ukázal Zmŕtvychvstalý ako záhradník. Ona prvá povedala apoštolom o Kristovi, že žije. Máriu Magdalénu stotožňovali s inými Máriami – Máriou z Betánie, sest- rou Lazára; s Máriou, hriešnicou, ktorá umývala nohy v dome Šimona ako aj s Máriou Egypťankou, hriešnicou, ktorá po obrátení mala žiť ako pustovníčka pri Jordáne. Zomrela v Efeze a jej relikvie boli prenesené v r. 899 do Carihradu byzantským cisárom Levom VI. Múdrym. Podľa tradí- cie Západu prišla do južnej Francie, kde ohlasovala vieru v Krista vokolí Marseille a Aix. Potom tridsať rokov strávila na púšti v St. Baume. Z úcty k tejto svätice vznikol na území Nemecka rád Márie Magdalény pre kajúce a obratené ženy (magdalénky). Vikonografii je zobrazená v dlhých šatách s prikrytou hlavou; v bohatom kniežacom východnom oblečení alebo ako kajúcnica, ktorej telo zahaľujú dlhé vlasy; v barokovom maliarstve ju zobrazo- vali ako hriešnicu.