Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

5. august

Sv. OSVALD, kráľ a mučeník

Pôvod mena: v ang. alebo starogerm. mene Osweald alebo Answald – Božia vláda. Osvald sa narodil okolo r. 604 ako syn kráľa Northumberlandu. Po otcovej náhlej smrti musel utiecť a skrýval sa v kláštore na juhozápade Škótska. Keď r. 634 Osvald dobyl svoju vlasť, venoval sa usilovne jej pokresťančeniu spolu s mníšskym biskupom Aidanom. V r. 635 založil slávny kláštor Lindisfarne. Zo- mrel v bitke proti pohanskému kráľovi Merciovi 5. augusta 642. Jeho úctu šírili škótski mnísi pri misijných cestách do Nemecka a Francúzska. Je patrónom anglických kráľov; mesta a kantonu Zug; križiakov; žencov; dobytka; je vzývaný ako ochranca pred morovou nákazou a pomocník v núdzi. Vikonografii je zobrazený v kráľovskom oblečení, ako bojovník; často s nádobou, z ktorej vyberá milodary chudobným; je s ním vy- obrazovaný havran, holub alebo jeleň.