Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

13. august

Sv. PONCIÁN, pápež, a HYPOLIT, kňaz, mučeníci

Pôvod mena: Poncián – pápež z rím- skeho rodu Ponciánovcov. Hypolit – zgréc. Hyppolitos – vypriahač koní. Po smrti pápeža sv. Zefirína (217) bol za pápeža zvolený bývalý otrok sv. Ka- lixt, ktorý nebol v obľube u kňaza Hypo- lita a jeho stúpencov. Nakoľko podľa Hypolita Kalixt hneď neodsúdil bludára Sabélia a nebol ochotný prijať ani názory Hypolitovej školy, nechal sa Hypolit od svojich stúpencov zvoliť za pápeža. Vznikol prvý rozkol. Hypolit, muž veľmi múdry, nechal sa uniesť svojím hnevom a spísal hanopis, v ktorom pourážal pápeža Kalixta, aj jeho predchodcu. Hypolit vyčítal pápežovi, že je príliš zhovievavý, uznáva manželstvo šľachty s nižšou triedou. Nástupca Kalixta sv. Urban nedokázal odstrániť schizmu. Keď na pápežsky stolec po jeho smrti nastúpil Poncián, ani on nepriviedol odbojného kňaza Hypolita späť k jednote. V r. 235 vojaci zabili ci- sára Alexandra Severa, ktorý bol ochrancom Hypolita. Nový cisár Maximin vydal dekrét, ktorým obnovil prenasledovanie duchov- ných. V Ríme boli zatknutí aj pápež Poncián a antipápež Hypolit a obaja boli vypovedaní do vyhnanstva na ostrov Sardínia. Tam konečne došlo k zmiereniu a Hypolit vyzval svojich stúpencov, aby sa podriadili Ponciánovi. Vzhľadom na nemožnosť zastávať svoj úrad Poncián sa vzdal svojho úradu. Bol to prvý prípad v dejinách Cirkvi. Krátko nato obaja, Poncián aj Hypolit, boli umučení. Hypolit svojou mučeníckou smrťou odčinil hriech rozkolu v Cirkvi. Po smrti cisára sa konal v Ríme slávnostný pohreb oboch mučeníkov. Vikonografii je zobrazený v oblečení učenca, sediac na katedre; niekedy ako vojak s kopijou a štítom.