Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

15. august

Sv. TARZÍCIUS, mučeník

Pôvod mena: meno naznačuje mies- to, odkiaľ pochádzal jeho nositeľ – zTarzu. Presný dátum narodenia a mučeníc- kej smrti mladého mučeníka a akolytu nepoznáme. Zomrel mladý a jeho život je datovaný do 3. storočia. Podľa dáv- nych prameňov bol v Ríme zavraždený na ceste k chorým a väzňom, keď nechcel pohanom ukázať Eucharistiu. Tí ho totiž zosmiešňovali a rovnako aj Krista v Eucharistii. Túto správu o ňom podáva pápež Damas I. (366 – 384) v jednej zo svojich básni. Tarzícius je patrónom robotníkov, ale oveľa viac si ho ako svojho patróna ctia miništranti. Zvlášť horlivým propagátorom miništrant- ského diela na Slovensku a úcty k sv. Tarzíciovi bol don Anton Mária Vácval SDB (Ostratice 30. 5. 1908 – 6. 2. 2000). Jeho dielo o malom, ale veľkom Tarzíciovi vyšlo ako samizdat a neskôr aj legálne pod názvom Malý hrdina z katakomb. Vikonografii je zobrazený ako akolyta s palmou, Eucharistiou akameňmi; ako mladík v nariasenom rúchu; inokedy býva zobra- zené jeho umučenie.