Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

18. august

Sv. HELENA

Pôvod mena: gréc. heléné – svetlo, pochodeň. V rímskom kostole S. Maria Aracoeli je v bočnej kaplnke náhrobok, ktorý skrýva telesné pozostatky rímskej cisá- rovnej a matky Konštantína Veľkého, sv. Heleny. Narodila sa v Bythínii na severozápadnom pobreží dnešného Turecka okolo r. 255. Bola manželkou cisára Konštancia Chlora, ktorý ju r. 282 opustil a Helena sa so synom usadila vTrevíre. V r. 312 sa dala pokrstiť a od- vtedy začala jej misijná činnosť. Bolo to krátko potom, ako jej syn vyhral v boji otrón nad Maxenciom v známej bitke pri Milvijskom moste v Ríme. Dal sa pokrstiť až na smrteľnej posteli. Svätá Helena začala budovať kresťanské chrámy po celej ríši a v r. 325 si vykonala púť do Svätej zeme, kde podľa tradície objavila pozostatky Kristovho kríža, nástroje mučenia Krista a jaskyňu Svätého hrobu. Položila základy stavby Baziliky Božieho hrobu a niekoľkých iných chrámov. Po ná- vrate zo Svätej zeme na základe jej prosby postavil cisár Konštantín baziliku S. Croce in Gerosalemme v Ríme, kde boli uložené po- zostatky Svätého kríža a nástroje mučenia Krista. Zomrela 18. augusta 330 v Nikomedii, dnešnom Izmire v Tu- recku. Vikonografii východných cirkví je zobrazená s vencom spolu s jej synom cisárom Konštantínom Veľkým; v ikonografii západnej cirkvi v ruke drží maketu kostola.