Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

23. august

Sv. RUŽENA LIMSKÁ

Pôvod mena: z lat. rosa – ruža, ružová. Narodila sa 20. apríla 1586 v Lime. Stará modlitba Liturgie hodín ju nazý- vala „prvým kvetom svätosti južnej Ameriky“. Podľa prameňov jej matka skoro po pôrode vraj zbadala nad jej ko- lískou ruže a tak ju začala volať Ružena. Jej chudobní rodičia mali s krásnou dcé- rou svoje plány. Chceli ju vydať za boha- tého mladíka, no Izabela mala iné plány, sktorými jej matka nesúhlasila, a preto sa k dcére správala skoro až nepriateľsky. Odmala vynikala v sebaovládaní a se- baumŕtvovaní. Často prosievala Boha: „Pane, rozmnož moje utrpenie, ale aj moju lásku.“ Túžila vstúpiť do kláštora, ale to sa jej podarilo až po prekonaní mnohých prekážok. Vr. 1606 sa stala terciárkou v dominikánskej reholi a v záhrade rodného domu si postavila drevený príbytok, kde sa od toho času venovala výlučne modlitbe. Desať hodín denne tvrdo pracovala a druhých desať hodín sa venovala modlitbe. Pre každého, kto k nej prišiel, mala slovo útechy a účinnú pomoc. Dobové pramene sved- čia, že od tej doby skoro nejedla a trpela nespavosťou. Aj keď bola veľkou mystičkou, prežívala nesmierne veľa utrpenia. Jej pozemská cesta sa skončila 24. augusta 1617. Pri jej hrobe sa udiali mnohé zázraky. Za svätú bola vyhlásená r. 1671. Vikonografii je zobrazená ako mladá rehoľníčka s vencom ruží na hlave; inokedy nesie veniec ruží a v náručí drží Dieťa Ježiša. Jej atribúty sú sláviky, zajac a kotva; niekedy je pri jej nohách model mesta Lima.