Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

25. august

Sv. ĽUDOVÍT

Pôvod mena: z germ. hlut + wig – slávny bojovník, preslávený v boji. Narodil sa 25. apríla 1214 v Poisse. Veľmi si vážil svoj svätý krst. Zvykol sa podpisovať Ľudovít z Poissy. Keď sa ho pýtali prečo, odpovedal, že tam sa stal Božím dieťaťom a to je viac ako byť francúzskym kráľom. Ako 12-ročný po smrti svojho otca bol korunovaný za kráľa. Regentkou kráľovstva bola jeho matka Blanka, ktorá svojho syna viedla k úprimnej nábožnosti a láske k núdz- nym. V r. 1234 sa zasnúbil s Margaretou Provensalskou a ujal sa vlády. Za jeho vlády bolo Francúzsko najmocnejším štátom Európy. Bol veľmi výrazná osobnosť, ale aj mimoriadne nábožný. Riadil sa zásadou: Radšej sa nechám prebodnúť žeravým železom, než by som klial a rúhal sa. V svojej krajine vydal zákony, ktoré podporovali reformy. Vo vzťahu k Cirkvi bol vždy ústretový, ale hájil aj svoje kráľovské práva. V rokoch 1248 – 1254 sa zúčastnil krížovej výpravy do Egypta aPalestíny. V r. 1270 podnikol krížovú výpravu do Tunisu, ktorá sa však skončila nezdarom pre mor, ktorý vypukol pre nedostatok potravín a vody. Na mor zomrel aj kráľov syn Tristan a ochorel aj kráľ, ktorý prijal sviatosť zomierajúcich. Zomrel 25. augusta 1270. Vikonografii je zobrazený ako kráľ s korunou a žezlom sediac na tróne; ako rytier v brnení; v spoločnosti františkánov, čo súvisí s jeho činnosťou pri vykupovaní zajatcov a so Svätou zemou.