Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

28. august

Sv. AUGUSTÍN, biskup a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena: z lat. augustus – vzne- šený, majestátny; má význam prinále- žiaci vznešenému. Augustín sa narodil 13. novembra 354 v Tagaste. Jeho mladosť bola po- značená neviazaným spôsobom života. O jeho vynikajúcich schopnostiach svedčí skutočnosť, že už ako 20-ročný bol profesorom rétoriky v Tagaste. Nebol spokojný, preto sa rozhodol odísť do Milána, kde jeho životné smerovanie ovplyvnil sv. Ambróz, tamojší biskup, z rúk ktorého prijal krst r. 387. Po ná- vrate do Tagasty sa stal z Augustína no- vý človek. V r. 394 sa stal kňazom a r. 396 bol zvolený za biskupa v Hippo v severnej Afrike, kde 28. augusta 430 zomrel. Je autorom vzácnych diel Vyznanie a Boží štát. V prvom opisuje svoj život a zdôvodňuje, prečo ho napísal: „Keď to budú ľudia čítať alebo počuť, prebudí im to dušu, aby nespala v zúfalstve a nepovedala si: nemôžem, ale naopak, aby sa prebudila v náručí Božieho milosr- denstva, v ktorom každý slabý sa stáva silným len vtedy, keď si uvedomil svoju slabosť.“ Druhé dielo je vynikajúcou apologetikou kresťanstva proti pohanom. Dlhé stáročia bolo základom kresťan- skej teológie a morálky. Vikonografii je zobrazený v biskupskom rúchu s blčiacim srd- com v ruke; ako učenec s knihou, pri sebe má atribúty pero, model kostola a srdce prebodnuté šípom. Zaujímavé je aj zobrazenie sokuliarmi, ktoré majú naznačovať jeho učenosť. Veľmi často je vy- obrazený v zamyslení na brehu mora s malým dieťaťom s mušľou.