Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

8. september

NARODENIE PANNY MÁRIE

Rodičia Márie boli Joachim a Anna. Po 40-ročnom manželstve Anna porodi- la dcéru Máriu. Mária sa zasnúbila s Jo- zefom, tesárom z Nazareta. Ešte pred svadbou počala zázračným Božím spôsobom dieťa a Jozef ju podľa židov- ského zákona chcel potajomky prepus- tiť. Anjel mu naznačil riešenie. Jozef sa s Máriou oženil a žil s ňou naďalej v pa- nenskom manželstve. Na rozkaz cisára Augusta sa vydali do Betlehema, kde bolo sčítanie ľudu. Tam Mária porodila syna Ježiša. Po návrate z Egypta, kam utiekli pred kráľom Herodesom, ustu- pujú Mária a Jozef do pozadia a stopa po Jozefovi sa takmer úplne tratí. To ukazuje na Jozefovu smrť alebo na jeho veľkú skromnosť. Posledný spoločný obraz rodiny ukazuje rodičov pri hľadaní 12-ročného syna Ježiša, ktorého našli medzi zákonníkmi v chráme. Viac správ z tejto doby nemáme. Vo verejnom živote sa Mária objavila ešte raz na svadbe v Káne. Potom evanjelisti opisujú Ježišovu matku smútiacu pod krížom, na ktorom zomrel jej syn. Po Ježišovej smrti žila asi u učeníka Jána, ktorému ju Ježiš zveril ešte pred smrťou. Posledným verejným vystúpením Panny Márie bolo, keď sa po Kristovom nanebovstúpení modlila s učeníkmi k Duchu Svätému. Miesto posledných chvíľ pozemské- ho života sa uvádza Jeruzalem i Efez. Kult Panny Márie sa po sto- ročia stále vyvíjal. Na začiatku bolo uctievanie Matky Božej úzko spojené s uctievaním Krista. V 4. storočí sa objavujú prvé stopy Máriiných slávností. Okolo r. 350 zložil cirkevný učiteľ Efrém Sirský prvé hymny na Matku Božiu Máriu. Matka Božia je patrónka kres- ťanstva, Matka Cirkvi. Je ozdobená mnohými titulmi ako nám to ukazujú Loretánske litánie.