Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

14. september

Sv. ĽUDMILA, mučenica

Pôvod mena: slovanský, ľudu milá, milujúca ľud. Počiatky christianizácie možno spá- jať s kniežaťom Bořivojom (+ 889), kto- rý prijal krst na dvore kráľa Svätopluka so svojou družinou z rúk Metoda r. 874. Na Levom Hradci dal postaviť prvý zná- my kresťanský kostol v Čechách, ktorý bol zasvätený sv. Klimentovi. Tam bola pokrstená pravdepodobne aj sv. Ľudmi- la, manželka Bořivoja. Narodila sa okolo r. 860 na hrade Pšov. Okolo r. 874 sa vydala za české knieža Bořivoja I. Manželstvo bolo po- žehnané troma synmi a štyrmi dcérami. Medzi Ľudmilou a Drahomírou (manželkou syna Vratislava I.) boli nezhody aj kvôli náboženským otázkam. Ľudmila sa zaslúžila o náboženskú výcho- vu svojho vnuka Václava, ktorého zavraždil brat Boleslav. Svojej neveste ustúpila a uchýlila sa na svojom vdovskom sídle, hrade Tetíne. Tam ju v noci z 15. na 16. septembra 921 prepadli členovia Drahomírinej družiny a kruto zavraždili. Vrahovia dbali, aby nebo- la preliata krv, čo bolo pre mučeníctvo hlavnou podmienkou. Po vražde z Tetína ušiel aj kňaz Pavol Kaich. Česká kňažná nemala ani cirkevný pohreb. Nad miestom vraždy dala Drahomíra neskôr z pôvodného obytného domu postaviť Chrám sv. Michala. V ikonografii je zobrazená v dlhom odeve, s hlavou pokrytou závojom, prípadne s kniežacou prikrývkou.