Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

19. september

Sv. JANUÁR, biskup a mučeník

Pôvod mena: lat., podľa rímskeho bo- ha Ianusa. Bol biskupom Beneventu, keď pre- puklo prenasledovanie kresťanov za ci- sára Diokleciána. Začiatkom r. 303 bol vydaný edikt, ktorý prikazoval zrúcanie kostolov, skonfiškovanie kníh a liturgic- kých predmetov a zákazal zhromažďo- vať sa na pobožnosti. O niekoľko mesia- cov bol vydaný ďalší (spolu 4, tzv. krva- vé edikty). Dioklecián prikazoval vrhnúť do väzenia najskôr predstaviteľov kres- ťanských obcí. Väzenia sa zaplnili „bis- kupmi, kňazmi, diakonmi, lektormi a exorcistami, chýbalo miesto pre obyčajných vinníkov“. Prikázal prepustiť na slobodu tých, ktorí by priniesli obetu bôžikom; ostat- ných mali mučiť. V r. 305 bol uväznený diakon Sosjusz. Biskup Január sa vybral do väzenia potešiť ho. Sprevádzali ho diakoni Festus a Dezidérius a lektor i ďalší kresťania. Všetkých uväznili. Keď nechceli priniesť obety bôžikom, odsúdili ich na smrť. Januára ho- dili do horúcej pece, ale plamene mu neuškodili. Podobne sa k ne- mu zachovali divé šelmy. Boli sťatí, pochovali ich v katakombách. Je hlavným patrónom Neapolu, kde sa v katedrále nachádzajú jeho relikvie. Niekoľkokrát počas roka sa opakuje tzv. zázrak sv. Januára. Pred očami pútnikov ožije krv svätca, uchovávaná v dvoch uzatvorených ampulkách, v blízkosti lebky v relikviári, stá- va sa tekutou a pulzujúcou, akoby čerstvo vyliatou. Jav je zazname- naný od 14. storočia. V ikonografii je zobrazený v biskupskom oblečení s páliom alebo v tunike a plášti. Jeho atribútmi sú fialky s krvou v rukách anjelov, palmová ratolesť, koruna, biskupský kríž, levy pri jeho nohách, meč.