Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

20. september

Sv. ANDREJ, kňaz, a PAVOL, kórejskí mučeníci

Na začiatku 17. storočia kresťanskí la- ici priniesli vieru do Kórey. Počas prena- sledovaní vzišlo 103 svätých mučeníkov, medzi nimi boli kňaz Andrej Kim Taegon a laik Pavol Chong Hasang. Veľmi povzbudivé sú posledné slová Andreja Kima Taegona z väzenia: „Milovaní bratia: Keď náš Pán Ježiš zostúpil na zem, sám zniesol nespočetné bolesti a svojím umučením založil svätú Cirkev a utrpením veriacich ju zveľaďu- je. Hoci ju svetské mocnosti gniavia a na- pádajú, nepremôžu ju nikdy. Po Ježišo- vom nanebovstúpení od čias apoštolov až po naše dni svätá Cirkev všade rastie uprostred súžení. Aj teraz, už 50 či 60 rokov, čo svätá Cirkev vstú- pila do našej Kórey, veriaci opäť znášajú prenasledovanie. Aj dnes zúri prenasledovanie a mnohí priatelia v tej istej viere, medzi nimi aj ja, dostali sa do väzenia a aj vy ste v súžení. Keď sme takto jedno telo, ako by sme neboli v hĺbke srdca smutní? Ako by sme podľa ľud- ských citov neprežívali bolesť odlúčenia? Písmo vraví: Boh sa stará aj o najmenší vlas na hlave a stará sa svojou vševedúcnosťou. Ako teda možno také prenasledovanie chápať ináč ako Boží rozkaz alebo ako jeho odmenu alebo napokon ako jeho trest?! Plňte teda Božiu vôľu! Bojujte celým srdcom za nebeského vodcu Ježiša a pre- máhajte zlého ducha tohto sveta, veď Kristus ho už premohol. Nezanedbávajte bratskú lásku, len navzájom sa podporujte a kým sa Pán nezľutuje nad nami a neodstráni súženia, vytrvajte. Je nás tu dvanásť a z Božej milosti všetci sa majú doteraz dobre. Ak niekoho zabijú, nezabudnite na jeho rodinu. Veľa je toho, čo by som mal ešte povedať. Keďže sme už blízko zápasu, prosím vás, aby ste žili verne a napokon prišli do neba.“