Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

3. október

Sv. LEODEGAR (Ludgar)

Pôvod mena: nem., slávny oštep, ko- pija. Narodil sa okolo r. 616. Syn zo šľach- tického rodu sa stal r. 653 opátom kláš- tora St. Maixen v Poitiers. Kráľovná Frankov ho ustanovila za vychovávateľa svojho syna; r. 663 svojho vynikajúceho poradcu ustanovila za biskupa Autu- une. Po smrti mladého kráľa Chlotara na- stúpil na trón Childerich, ktorý spočiat- ku dbal na rady biskupa Leodegara. Ten bol mužom cirkevného ducha, ktorý chcel reformovať duchovný život, čo sa však nakoniec nestretlo s pochopením ukráľa Childericha II., ktorý dokonca biskupa poslal do vyhnan- stva. Najväčším nepriateľom biskupa bol kráľovský správca Ebroin. Ten po rôznych strastiach života sa intrigami votrel do priazne kráľa a kruto sa vyvŕšil na Leodgarovi. Nechal mu vypichnúť oči, vytrhnúť jazyk a uvrhnúť do väzenia. Keď po troch rokoch zistil, že svätý biskup ešte žije, dal rozkaz, aby ho sťali. Azda najznámej- ším zachovaným výrokom je citácia z listu matke pred smrťou: „Blahoslavená smrť, ktorá nás vovedie do lepšieho života. Blaho- slavená strata porušiteľných vecí, lebo nám nadeľuje poklady nehy- núce. Blahoslavený zármutok, lebo spôsobuje útechu anjelskú. Blažený som, lebo som odvrhol ťažké bremeno sveta a vzal na seba príjemné jarmo Krista.“ V ikonografii je zobrazený ako biskup s palmou, mečom a vrtá- kom.