Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

4. október

Sv. FRANTIŠEK ASSISKÝ

Pôvod mena: z germ. frank – slobod- ný muž, chlap. V12. storočí Cirkev potrebovala re- formu. Kláštory, studnice morálky a du- chovného bohatstva, sa vyprázdnili. Cirkev dostala dvoch svätcov ako dar od Boha, ktorí obnovili Cirkev a znovu da- li ľudskému životu správny smer. Boli to sv. Dominik a sv. František. František sa narodil v Umbrii v mes- te Assisi r. 1181 alebo 1182. Bol synom bohatého kupca Petra Bernardoneho. Pri krste dostal meno Ján, volali ho Francesco. Ako mladík si užíval život plnými priehrštiami. V r. 1202 sa zúčastnil vojny medzi dvomi mes- tami Assisi a Perugia. Bol zajatý a práve to spôsobilo veľký obrat v jeho živote. V r. 1205 zreteľne začul hlas v Kostole sv. Damiána: „František, oprav môj dom!“ Na opravu použil peniaze získané zpredaja otcovho majetku, balov látok. Rozzúrený otec ho pred- viedol pred miestneho biskupa a žiadal, aby František všetko vrátil. František tak urobil, ale vzdal sa všetkého, čo ho pútalo k otcovi aurobil radikálny sľub chudoby. Jeho rád po stáročia šíri blahozvesť evanjelia. František videl rozmach svojho rádu, dočkal sa uznania od pápeža Inocenta III. i vzniku rádu klarisiek. Vikonografii je zobrazený ako mních s kapucňou na hlave – najstaršie vyobrazenie Františka z fresky Kláštora sv. Benedikta v Subiacu z r. 1244. Často je vyobrazený s krížom a lebkou, zrú- caným domom, jahniatkom či vlkom. Jeho atribútom sú stigmi.