Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

13. október

Sv. EDUARD, vyznávač

Pôvod mena: z anglosas. eád + weard – mocný, bohatý strážca, ochranca. Eduard je v Rímskom martyrológiu uvádzaný ako anglický kráľ a mučeník, ktorý sa narodil r. 963. Bol synom kráľa Edgara Mierumilovného. Už ako 13-roč- ný sa stal po smrti svojho otca regentom anglického kráľovstva, čo sa nepáčilo jeho nevlastnej matke, ktorá intrigovala proti nemu. Na jej podnet bol na poľo- vačke 18. marca 978 v južnom Anglicku zavraždený. Tradícia hovorí, že na jeho hrobe sa začali diať zázraky. Pozostatky sv. Eduarda dal jeho vychovávateľ arci- biskup Dunstan preniesť do kláštora v Shaftesbury. Od toho času bol nazývaný svätým. V jednej listine z r. 1001 bol oficiálne nazý- vaný ako svätý a mučeník. Skrinka s jeho telesnými pozostatkami bola opäť objavená r. 1931. Vikonografii je zobrazený ako kráľ s pohárom a dýkou v ruke, s pohárom a hadom, inokedy ako sa modlí pred domácim oltárom.