Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

14. október

Sv. KALIXT I., pápež a mučeník

Pôvod mena: z gréc. kallistos – naj- krajší. Podľa starých prameňov Kalixt bol synom námorníka a ako mladý sa stal otrokom cisárskeho námestníka Karpo- fora. Ten videl, že mladý otrok je šikov- ný, a zveril mu časť peňazí, aby s nimi obchodoval. Kalixtovi sa však nepo- darilo naplniť predpoklady pána, prišiel na mizinu, preto zo strachu ušiel. Chy- tili ho a v Ríme ho uvrhli do otroctva vmlyne. Neskôr žiadal Židov, ktorí spô- sobili, že prišiel na mizinu, o odškod- nenie. Tí ho pred prefektom obvinili, že rušil ich bohoslužby, bol zbičovaný a odsúdený na nútené práce v baniach v Sardínii. Pápež Viktor požiadal cisárovnú Marciu o mi- losť pre kresťanských odsúdencov. Utrpenie, nepriateľstvo a vyhnan- stvo spravili z Kalixta muža pevnej viery a odvahy. Pápež Zefyrín ho urobil svojím prvým diakonom a správcom cintorína na Via Appia. Stal sa terčom nenávisti kňaza Hypolita a jeho stúpencov. Keď bol Kalixt zvolený za pápeža, útoky proti nemu sa ešte stupňo- vali. Kalixt ihneď neodsúdil bludné učenie Sybellia a to Hypolit využil na ďalšie útoky. Kalixt neodpovedal na jeho útoky a neprijal jeho náuku. Hypolit sa dal vyhlásiť svojimi prívržencami za nového pápeža. Vznikol prvý vážny rozkol v Cirkvi. Vikonografii je zobrazený ako muž v pápežskom rúchu s mlyn- ským kameňom alebo studňou, s tiarou a knihou.